Meer verbondenheid met Nederland en met elkaar

Met dank overgenomen van A. (Ahmed) Marcouch i, gepubliceerd op vrijdag 16 december 2016.

Nederlanders over de hele wereld moeten makkelijker verbonden kunnen blijven met Nederland. Het is niet meer van deze tijd dat mensen hun Nederlanderschap automatisch verliezen als zij voor hun werk lang in het buitenland wonen, of als zij door persoonlijke omstandigheden een andere nationaliteit moeten aannemen. Het huidige nationaliteitsrecht is wat ons betreft toe aan een modernisering. Samen met mijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma dien ik daarom vandaag een wetsvoorstel in om een meervoudige nationaliteit mogelijk te maken. In landen als België, Frankrijk, Italië en Luxemburg is dit al gebruikelijk.

De huidige wetgeving zorgt bij veel in het buitenland wonende Nederlanders voor problemen. Zij kunnen, zonder dat ze daarvan op de hoogte gesteld worden, de Nederlandse nationaliteit verliezen. Terugkeer naar Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt. Stel je voor, je bent in Nederland geboren, je woont tijdelijk in Amerika vanwege een baan en om in aanmerking te komen voor bepaalde rechten, heb je de Amerikaanse nationaliteit moeten aannemen. Daarmee ben je in de huidige wetgeving je Nederlanderschap meteen kwijt. Wil je na een aantal jaar terug naar Nederland, dan moet je je aanmelden als vreemdeling en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is wat ons betreft onrechtvaardig en nergens voor nodig. Het zou juist mooi zijn als álle Nederlanders zich verbonden blijven voelen met ons land, ook buiten de landsgrenzen en ook als zij een andere nationaliteit aannemen.

Andersom is het voor nieuwkomers in Nederland onzin om van hen te eisen hun oude nationaliteit af te leggen. Nederland is een immigratie- en een emigratieland. Nederland heeft nu al 1,3 miljoen Nederlanders met één of meerdere andere nationaliteiten. Verkregen door bijvoorbeeld het huwelijk of geboorte uit een gezin met twee nationaliteiten. Het idee dat loyaliteit aan een land alleen tot uitdrukking komt door de ene nationaliteit in te ruilen voor de andere is achterhaald.

In tijden van toenemende polarisatie is het des te belangrijker dat alle Nederlanders zich verbonden voelen.

Met Nederland, en met elkaar. We lossen met dit wetsvoorstel een praktisch probleem op voor al die mensen die in het buitenland verblijven en automatisch hun Nederlanderschap verliezen of moeilijk kunnen terugkeren. Maar we geven ook een belangrijk signaal: er is niets mis met het hebben van een dubbele nationaliteit. Ook al ben je een nieuwkomer of heb je een tweede paspoort, je hoeft je Nederlanderschap nooit kwijt te raken. Zo willen we 900.000 in het buitenland wonende Nederlanders aan ons blijven binden.

Toelichting

Op dit moment is het zo dat het niet mogelijk is om naast het Nederlanderschap ook een andere nationaliteit te hebben. Wil je Nederlander worden, dan is er een afstandsverplichting (of in ieder geval inspanningsverplichting) om je oorspronkelijke nationaliteit af te staan. Als Nederlander in het buitenland verlies je nu automatisch je Nederlanderschap indien je de nationaliteit van het land waar je woonachtig bent aanneemt. Ook verlies je het Nederlanderschap op het moment dat je paspoort niet op tijd verlengd wordt. Daarom willen we de wet zo aanpassen dat je naast het Nederlanderschap voortaan ook een tweede nationaliteit kunt hebben.