Stop discriminatie op de arbeidsmarkt

Met dank overgenomen van A. (Ahmed) Marcouch i, gepubliceerd op dinsdag 3 januari 2017.

Steun onze actie

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet stoppen. De vernedering die vele jongeren met een migratieachtergrond ondergaan als ze solliciteren op een mooie vacature, maar afgewezen worden op basis van hun achternaam, is onacceptabel. De praktijk is zo hardnekkig dat het tijd wordt om een zwaar middel in te zetten: anoniem solliciteren.

Stel je eens voor. Je hebt een Turkse achtergrond en een Turkse familienaam en je schrijft een sollicitatiebrief voor een vacature die op je lijf geschreven lijkt. Je wordt geweigerd. Vervolgens schrijf je exact dezelfde brief aan hetzelfde bedrijf, voor dezelfde vacature, en je verandert je familienaam in een verzonnen, oer-Hollandse naam. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Deze vernederende praktijk is in Nederland aan de orde van de dag. Discriminatie op de arbeidsmarkt raakt vele duizenden jongeren met een migratieachtergrond. Deze jongeren maken minder kans op dezelfde baan, puur omdat hun voorouders ‘niet van hier’ zijn. Het is bizar. De PvdA wil een einde maken aan dit voor jongeren deprimerende en demotiverende onrecht. Ondanks eerder pogingen om discriminatie op de arbeidsmarkt een halt toe te roepen maken werkgevers zich er nog altijd schuldig aan – al dan niet bewust. Zoals toen Gamze Gül tevergeefs een brief schreef naar Pathé Arnhem en pas werd uitgenodigd nadat zij haar naam veranderd had in ‘Hanneke’. Gamze was dan nog moedig genoeg om de proef op de som te nemen en er een bericht aan te wijden. Vele anderen worden geweigerd vanwege hun achternaam terwijl zij dit niet eens door hebben.

Dit kan niet langer voortduren. De PvdA pleit daarom voor het invoeren van anoniem solliciteren bij de Rijksoverheid. De gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt zijn zó deprimerend voor onze jongeren, zo ondermijnend voor de samenleving en zo hardnekkig voor hele generaties, dat we blij zijn met een methode die werkt om sollicitanten te beoordelen als personen, in plaats van als  vertegenwoordigers van categorieën vol moeilijke namen.

Het was geen gemakkelijke keuze om deze maatregel te bepleiten. Anoniem solliciteren is een paardenmiddel. Het is beroerd om je naam te moeten verbergen. Bij anoniem solliciteren verloochen je eigenlijk een deel van je identiteit, terwijl je veelzijdige herkomst je juist zo bijzonder en zo sterk kan maken. Dat realiseren we ons zeker. Maar als het werkt, en als het een enorme drempel wegneemt voor jongeren met een migratieachtergrond om aan een baan te komen, dan vinden wij dat het doel het middel in dit geval heiligt. Uit proeven in vier gemeentes blijkt dat het werkt.  Met anoniem solliciteren worden mensen puur op basis van hun capaciteiten uitgenodigd voor een gesprek. En zo hoort dat.

Daarom heb ik een motie ingediend om te beginnen met een proef voor anoniem solliciteren bij heel de Rijksoverheid. Ook heb ik gepleit voor het verscherpen van de inspectie door het ministerie van Sociale Zaken op bedrijven die aantoonbaar hebben gediscrimineerd in hun aannamebeleid. Deze voorstellen komen naast een aantal maatregelen die minister Asscher eerder heeft genomen, zoals het bijhouden en publiceren van een zwarte lijst van discriminerende bedrijven, en het vanuit de overheid stoppen met zakendoen met bedrijven waar discriminatie is geconstateerd.

Maak anoniem solliciteren de norm bij de overheid

De PvdA vindt arbeidsmarktdiscriminatie onacceptabel. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt, wat je afkomst, geslacht of leeftijd ook is. Daarom willen wij met jouw steun anoniem solliciteren de norm maken bij de overheid. Steun ons! Ga naar de actiepagina, of teken de petitie hieronder.

Steun onze actie