Zijn wie je wilt zijn

Met dank overgenomen van K. (Keklik) Yücel i, gepubliceerd op maandag 16 januari 2017.

Zijn wie je wilt zijn. Het klinkt zo eenvoudig. Toch worden transgenders en intersekse mensen vaak geconfronteerd met onbegrip en discriminatie. Iedereen verdient een gelijke behandeling en bescherming tegen uitsluiting. Daarom dienen we vandaag samen met GroenLinks en D66 een initiatiefwet in, die er voor zorgt dat transgenders en intersekse personen expliciet beschermd worden tegen discriminatie.

Pas je niet in het standaardplaatje, dan heb je het vaak nog altijd zwaar. Ook op de arbeidsmarkt gaat er veel mis. Zo liggen de werkloosheidspercentages bij transgenders vier keer hoger dan gemiddeld. En dat moet veranderen.

Intersekse personen (ongeveer 85.000 in Nederland) zijn geboren met een lichaam dat niet strikt alleen mannelijke of vrouwelijke kenmerken heeft. Het kan gaan om vrouwen zonder baarmoeder of mannen met een extra X-chromosoom. Transgenders (ongeveer 50.000 in Nederland) zijn mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat bij hun geboorte werd geregistreerd.

Ins ons voorstel wordt de Algemene wet gelijke behandeling aangepast. Hierin staan al een verbod op discriminatie op basis van ‘geslacht’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ genoemd. Als het aan ons ligt dan komen daar de termen ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ bij. Met ons voorstel vechten we voor erkenning en maken we dat de wet expliciet aan hun kant staat.

Deze wet is een mooie stap op weg naar meer begrip en acceptatie en biedt transgenders en intersekse mensen de bescherming, waar iedereen recht op heeft. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en hoe je je ook voelt, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Je identiteit, die kies je zelf.