De beste opvang, voor álle kinderen

Met dank overgenomen van K. (Keklik) Yücel i, gepubliceerd op dinsdag 21 februari 2017.

Elk kind verdient de beste start. Dat is uiteraard goed voor kind en ouders, maar ook voor de samenleving als geheel. Segregatie, ongelijke kansen en tweedeling beginnen namelijk al op zeer jonge leeftijd. Investeren in goede kinderopvang is daarmee een van de beste investeringen in de toekomst van onze samenleving. Goed nieuws dus dat de Kamer net voor het einde van deze regeringsperiode nog twee belangrijke wetsvoorstellen van Lodewijk Asscher heeft aangenomen, om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Het is ontzettend belangrijk dat álle kinderen kunnen opgroeien in een speel- en ontwikkelrijke omgeving zoals de kinderopvang biedt. Daarom wordt er geregeld dat werkende ouders een toeslag kunnen aanvragen voor opvang op de peuterspeelzaal. Zo kunnen werkende ouders hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen. Daarnaast heeft Lodewijk Asscher 60 miljoen euro vrijgemaakt, zodat gemeenten er voor kunnen zorgen dat alle peuters van niet-werkende ouders tussen de 2,5 en 4 jaar naar de peuteropvang kunnen. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap: de arbeidskansen van deze ouders stijgen en we geven deze kinderen een eerlijke kans door ze de beste ontwikkeling kansen te bieden. Daarmee voorkomen we tweedeling in de toekomst.

Ook wordt het verplicht om op drie baby’s één beroepskracht in te zetten. Nu is dat nog een leidster op vier baby’s. Er komen twee vaste gezichten op een babygroep. En elk kind krijgt een mentor die de ontwikkeling volgt. Daarnaast wordt learning on the job voor kinderopvangmedewerkers mogelijk gemaakt. Ook komt er in elke crèche minstens één pedagogisch beleidsmedewerker met HBO-niveau te werken.

Mooie stappen dus, maar we zijn er nog niet. In ons verkiezingsprogramma stellen we daarom voor dat alle kinderen tussen 2 en 4 jaar minimaal 16 uur in de week naar de kinderopvang kunnen gaan. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor opvang, ontwikkeling, onderwijs, sport en spel van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken of niet werken. Een pedagogische team, een pedagogisch plan en een locatie voor alle kinderen. Niet alleen geven we alle kinderen op deze wijze een brede basis mee maar voorkomen we ook dat ouders heen en weer moeten slepen met hun kinderen.

Voor de PvdA is investeren in jonge kinderen investeren in de toekomst.

En ieder kind verdient gelijke kansen. En voor al die medewerkers van de opvang die zich dag in dag uit voor de volle honderd procent inzetten voor onze kinderen, daar strijd ik voor. Zodat ieder kind de kans krijgt om te spelen, zich te ontwikkelen, te leren en te lachen, in een veilige omgeving, met gelukkig en goed opgeleid personeel. Samen vooruit. Voor onze kinderen, onze toekomst.