Verhuurderheffing? Laat u geen onzin verkopen!

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op dinsdag 7 februari 2017, 12:26.

Woningbouwcorporaties hebben in 2015 5,5 miljard euro winstgemaakt, na betaling van de verhuurderheffing. Dat is geen papieren winst door allerlei waardestijgingen, maar gewoon het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Ik vind het teleurstellend dat dat geld niet is gebruikt voor nieuwbouw van goedkope huurwoningen of voor verduurzaming, ondanks alle beloften van de corporaties.

De verhuurderheffing leidt niet tot huurverhogingen. Het zorgt er juist voor dat woningcorporaties hun duurdere huurwoningen gaan verkopen en zich richten op hun kerntaak: het verzorgen van goede woningen voor mensen met een kleine portemonnee.

Dat de huren de afgelopen jaren zijn gestegen, komt vooral doordat mensen met een hoger inkomen meer huur zijn betalen. Er moest iets gebeuren aan het scheefwonen. Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die ze echt nodig hebben. En hoeveel huurwoningen je ook bijbouwt, de wachtlijsten worden alleen korter als mensen ook doorstromen uit de sociale huur als ze meer gaan verdienen.

Huurders met de laagste inkomens hebben we ontzien. Hun huurverhoging is beperkt en de stijging wordt gedeeltelijk goedgemaakt met meerhuurtoeslag. Al met al is de gemiddelde huurstijging beperkt tot 1% boven inflatie. De Woonbond en Aedes hebben daarover afspraken gemaakt. Die zekerheid hebt u.

Corporaties werken met gemeenschapsgeld en ik vind het rechtvaardig dat we een gedeelte van dat geld gebruiken voor andere doelen. Voor de zorg, de politie of voor belastingverlaging.