Betere hulp voor kinderen van dakloze ouders

Met dank overgenomen van L. (Loes) Ypma i, gepubliceerd op donderdag 23 februari 2017.

Ieder kind verdient het om veilig en zo gewoon mogelijk op te kunnen groeien. In een veilige thuissituatie. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Zo’n 7300 kinderen wonen op dit moment met hun ouders in een maatschappelijke- of vrouwenopvang. Deze kinderen mogen nooit de dupe worden van de instabiele situatie van het gezin en moeten persoonlijk en professioneel begeleid worden.

Kinderen die in een opvang wonen hebben al ontzettend veel gezien en meegemaakt. Hun ouders kampen vaak met geld- drugs- of psychische problemen. In de opvang krijgen ouders psychologische hulp en worden zij begeleid in het terug op de rails krijgen van hun leven. Maar kinderen hebben hun eigen problemen. De helft van de kinderen in de opvang heeft gedragsproblemen en weinig vertrouwen in zichzelf. Zij zijn ernstig bedreigd in hun ontwikkeling waardoor ze specifieke behoeften en een eigen hulpvraag hebben.

Daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd ervoor te zorgen dat ieder kind in de opvang in beeld is en er mét in plaats van óver kinderen gesproken wordt. Door met ieder kind een apart intakegesprek te houden, met een professional die echt kijkt naar het belang en de behoeften van het kind. Daaruit moet een begeleidingsplan op maat komen. Zodat ieder kind de begeleiding en behandeling krijgt die hij nodig heeft en verdient.

Juíst voor deze kinderen is het zo belangrijk dat ze in beeld zijn en blijven. Wij willen dat gemeenten uiterlijk op 1 januari 2018 een specifieke aanpak hebben ontwikkeld om deze kinderen van passende hulp te voorzien. Daarnaast krijgt op dit moment ongeveer een kwart van de kinderen een intakegesprek als zij in de opvang komen. Ik zou graag zien dat elk kind een intakegesprek krijgt. Zodat elk kind de kans krijgt om zich te blijven ontwikkelen en zij hun doelen en dromen kunnen realiseren.