COM(2017)94 - Onderzoek naar de manipulatie van statistieken in Oostenrijk als bedoeld in Verordening 1173/2011 (Besluit van de Commissie van 3 mei 2016) - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

COM(2017)94 EUe - Verslag
Onderzoek naar de manipulatie van statistieken in Oostenrijk als bedoeld in Verordening 1173/2011 (Besluit van de Commissie van 3 mei 2016)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE over het onderzoek naar de manipulatie van statistieken in Oostenrijk als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (Besluit van de Commissie van 3 mei 2016)

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION on the investigation related to the manipulation of statistics in Austria as referred to in Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area (Commission Decision of 3 May 2016)
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2017)94 NLEN
Celex-nummer i 52017DC0094

2.

Key dates

Document 22-02-2017
Online publicatie 23-02-2017

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.