15e vergadering van de commissie ECON ECON-VI, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

15e vergadering van de commissie ECON ECON-VI, Brussel

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 september 2017
plaats Brussel, Europa
locatie Delors (JDE) i Toon locatie
organisatie Comité van de Regio's (CvdR) i

Agenda - 15e Commissievergadering

NL

 

Commissie Economisch Beleid (ECON)

6e mandaatsperiode

Brussel, 15 september 2017

CONVOCATIE

 

Vergadering nr.

15

Voorzitter

Christian Buchmann (AT/EVP)

Plaats

Gebouw van het Comité, Belliardstraat 101, 1040 Brussel (JDE52)

Datum

dinsdag 19/09/2017, 11.00 - 16.00 uur

Deadline wijzigingsvoorstellen

woensdag 6-9-2017 om 15.00 uur (Belgische tijd)

Deadline aanwijzing vertegenwoordiger

maandag 18/09/2017 om middernacht (Belgische tijd)

De vergadering van de fractiecoördinatoren wordt van 10.30 tot 11 uur achter gesloten deuren gehouden (zaal JDE 61)

 • Goedkeuring van de ontwerpagenda

  COR-2017-03237-00-01-CONVPOJ-TRA

 • Goedkeuring van de notulen van de 14e vergadering

  COR-2017-03264-00-00-PV-TRA

 • Eindemandaatsverslag door de voorzitter van de Commissie ECON (2015-2017)
 • Verkiezing van de nieuwe voorzitter en vicevoorzitters van de commissie ECON
 • Verkiezing van de voorzitter
  • Michel DELEBARRE (FR/PSE)
 • Verkiezing van de vicevoorzitters
  • Eerste vicevoorzitter Arnoldas ABRAMAVICIUS (LT/EVP)
  • Tweede vicevoorzitter Rob JONKMAN (NL/ECR)
 • Nieuwe fractiecoördinatoren (ter informatie)
  • Christophe Rouillon (FR/PSE)
  • Paul Lindquist (SE/EVP)
  • Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)
  • Rob Jonkman (NL/ECR)
  • Tadeusz TRUSKOLASKI (PL/EA)
 • Mededeling van de nieuwe voorzitter van de commissie ECON
 • Organisatie van toekomstige werkzaamheden

  Voor besluit

 • Voorstellen voor externe activiteiten in 2018

  COR-2017-03786-xxxxx-00-00-TCD-TRA

 • Aangevraagde adviezen (art. 41(a)) -
  • Aanwijzing van rapporteurs
 • Initiatiefadviezen (art. 41(b) i)
  • Besluit om een advies op te stellen
  • Aanwijzing van rapporteurs
 • Initiatiefadviezen - artikel 41, onder b), punt ii)
  • Besluit om het bureau toestemming voor een advies te vragen
  • Voorlopige aanwijzing van rapporteurs
 • Besluiten om geen advies op te stellen

  COR-2017-03477-00-00-TCD-TRA

 • Lopend werkprogramma en besluit over toewijzingen door de voorzitter

  COR-2017-03419-00-01-TCD-TRA

  Ter informatie

 • Follow-up van adviezen

  COR-2017-03478-00-01-TCD-TRA

  Voor discussie:

 • Adviezen - eerste discussie en goedkeuring
   
   

  Titel

  Verslag van de Europese Commissie over het mededingingsbeleid 2016

   

  Rapporteur

  Michael Murphy (IE/EVP)

   

  Commissiedocument

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's

  Verslag over het mededingingsbeleid 2016

  COM(2017) 285 final

   

  Document

  COR-2017-01265-00-00-PA-TRA

   

  Soort advies

  Initiatiefadvies (art. 307, 4e alinea)

   

  Dossier

  ECON-VI/023

   

  Goedkeuring gepland voor de zitting

  30 november en 1 december 2017

 • Verkennende discussie
   
   

  Titel

  Versterking van de territoriale veerkracht: regio's en steden in staat stellen om de mondialisering het hoofd te bieden

   

  Algemeen rapporteur

  Micaela FANELLI (IT/PSE)

   

  Document van de Commissie

  Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering

  COM(2017) 240 final

   

  Document

  COR-2017-03202-00-00-PAC-TRA

   

  Soort advies

  Initiatiefadvies (art. 307, 4e alinea) Algemeen rapporteur

   

  Dossier

  ECON-VI/024

   

  Goedkeuring gepland voor de zitting

  9-11 oktober 2017

  13.00 - 14.30 uurLunchpauze

 • Adviezen - Gedachtewisseling
   
   

  Titel

  Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie in 2025

   

  Rapporteur

  Christophe Rouillon (FR/PSE)

   

  Document van de Commissie

  Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie

  COM(2017) 291 final

   

  Document

  COR-2017-03197-00-00-DT-TRA

   

  Soort advies

  Initiatiefadvies (art. 307, 4e alinea)

   

  Dossier

  ECON-VI/025

   

  Uiteenzetting door

  Olivier Bailly, Europese Commissie, hoofd van het kabinet van commissaris Moscovici, Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane-unie

   

  Eerste discussie en stemming

  9 november 2017 in Rovaniemi, Finland

   

  Goedkeuring gepland voor de zitting

  31 januari - 1 februari 2018

   
   

  Titel

  Een Europese strategie voor de industrie: de rol en het perspectief van lokale en regionale overheden

   

  Rapporteur

  Heinz Lehmann (DE/EVP)

   

  Document van de Commissie

  N.v.t.

   

  Document

  COR-2017-03214-00-00-DT-TRA

   

  Soort advies

  Initiatiefadvies (art. 307, 4e alinea)

   

  Dossier

  ECON-VI/026

   

  Uiteenzetting door

  Monica Salgado Fernandez, projectmanager, EU-beleid, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), Europese Commissie

   

  Eerste discussie en stemming

  9 november 2017 in Rovaniemi, Finland

   

  Goedkeuring gepland voor de zitting

  31 januari - 1 februari 2018

   
   

  Titel

  De toekomst van het programma COSME na 2020: het perspectief van lokale en regionale overheden

   

  Rapporteur

  Robert Sorin Negoiţă (RO/PSE)

   

  Document van de Commissie

  N.v.t.

   

  Document

  COR-2017-03215-00-00-DT-TRA

   

  Soort advies

  Initiatiefadvies (art. 307, 4e alinea)

   

  Dossier

  ECON-VI/027

   

  Uiteenzetting door

  Maarit Nyman, senior deskundige/adjunct-eenheidshoofd, verantwoordelijk voort het COSME-programma en het mkb-beleid, DG GROW, Europese Commissie

   

  Eerste discussie en stemming

  9 november 2017 in Rovaniemi, Finland

   

  Goedkeuring gepland voor de zitting

  31 januari - 1 februari 2018

 • Diversen
 • Bevestiging van de datum van de volgende (externe) vergadering

  donderdag 9 november 2017 in Rovaniemi, Finland

  Einde van de vergadering

   

  Werktalen:

  23

  BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

  Vertolking:

  (deze talen kunnen worden gesproken)

  19

  ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/RO/SK/FI/SV

  Vertolking:

  (naar deze talen kan worden geluisterd)

  13

  ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/HU/NL/PL/RO/FI/SV

  Wijzigingsvoorstellen moeten worden ingediend via het onlinesysteem op het ledenportaal: https://memportal.cor.europa.eu/.

   

  NB:

  Uitsluitend leden van deze commissie en voor deze vergadering aangewezen plaatsvervangers komen in aanmerking voor terugbetaling van reiskosten en ontvangen een dagvergoeding.

  De leden wordt verzocht om het secretariaat via het onlinesysteem voor plaatsvervanging, stemoverdracht en deelnamebevestiging mee te delen of zij aan deze vergadering zullen deelnemen dan wel zich door een ander lid of plaatsvervanger zullen laten vertegenwoordigen (artikel 5, lid 2, van het reglement van orde). Het onlinesysteem is toegankelijk via het ledenportaal op de homepage van het CvdR.

  Voor eventuele assistentie kunt u terecht bij de helpdesk (tel.: +32 2 546 96 97; e-mail: helpdesk@cor.europa.eu).

   

  _______

  COR-2017-03237-00-03-CONVPOJ-TRA (EN) 8/8


1.

Comité van de Regio's (CvdR)

Dit orgaan is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie i en de Europese Commissie i zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio's (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen.

2.

Relevante EU dossiers

3.

Meer over...