Groei: wat het Parlement doet om de economie een impuls te geven

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 31 mei 2017.

In de nasleep van de economische crisis, heeft het Parlement hard gewerkt om investeringen en groei aan te moedigen en het vertrouwen in het bank- en financieel systeem terug te krijgen.

De leden hebben hard gewerkt aan de heropleving van de economie van de EU ©AP Images/European Union-EP

De leden hebben nieuwe regelgeving over de banken aangenomen, een plan ondersteund om de investeringen in de Europese economie te versterken, de coördinatie van de economische politiek in de EU versterkt en voorstellen gedaan om belastingontduiking aan te pakken. Op 31 mei heeft de Europese Commissie i een document gepubliceerd waarin mogelijke scenario's voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie i zijn uitgewerkt. Lees verder over wat het Parlement al heeft gedaan en welke aanvullende stappen de leden vragen.

Versterking van het banksysteem

De financiële crisis van 2008 heeft de zwakke punten van de banken en de overheidsfinanciën in Europa blootgelegd. Veel regeringen hadden zelfs in de bloeiperiode voordien begrotingstekorten maar het ging steeds slechter toen de belastinginkomsten krompen en de banken overheidsfinanciering nodig bleken te hebben om overeind te blijven.

Om ervoor te zorgen dat de banken beter worden gecontroleerd en de kosten voor de belastingbetalers en de economie te verlagen, hebben de leden wetgeving aangenomen die de Europese Centrale Bank i rechtstreeks verantwoordelijk heeft gemaakt voor het op meer dan 100 van de grootste banken in de eurozone. Een andere belangrijke zorg was dat kleine deposito's tot € 100.000 gegarandeerd moeten zijn en dat de belastingbetalers de laatste zouden moeten zijn om de rekening voor het falen van een bank te betalen. Met dit in gedachten heeft de EU een gemeenschappelijke autoriteit opgericht, bekend als de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad om doeltreffend om te gaan met banken in moeilijkheden.

Het Parlement steunde ook de kapitaalvereisten voor banken om hen voldoende kapitaal aan te laten houden om de gevolgen van toekomstige problemen te beperken. Verdere wijzigingen van de regels worden nu overwogen.

Verbetering van de coördinatie

De EU heeft ook maatregelen getroffen om te zorgen voor een betere coördinatie van het economisch en fiscaal beleid in de EU omdat gebrek aan aanpassing betekende dat sommige landen financiële instabiliteit ondervonden en geld moesten lenen tegen hogere rentetarieven. Dit leidde tot de lancering van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus waarin de Europese Commissie de beleidsaanbevelingen voor elk EU-land opstelt die vervolgens door de regeringen in de Raad worden goedgekeurd en op nationaal niveau worden geïmplementeerd. Het Parlement was actief betrokken bij de voorbereiding van de vereiste wetgevende pakketten.

Access to video: Het Europees Semester: het instrument om begrotingen van de EU-landen te beoordelen

Het Europees Semester: het instrument om begrotingen van de EU-landen te beoordelen

Bestrijding van belastingfraude

Belastingontduiking is eveneens door het Parlement geïdentificeerd als een belangrijk probleem omdat dit ertoe leidt dat EU-landen minder geld hebben om te investeren in openbare diensten. Het Parlement heeft verschillende commissies opgericht die de kwestie onderzoeken en voorstellen doen om lacunes te sluiten om er voor zorgen dat bedrijven en particulieren hun deel betalen.

Investeringen aantrekken

Bankproblemen en grote begrotingstekorten betekenen dat er enige tijd weinig financiering beschikbaar was, zowel publiek als privé, om de economische groei te starten. Om deze reden lanceerde de EU in 2015 een ambitieus driejaarlijks investeringsplan dat EU-garanties wilde gebruiken om 315 miljard euro aan publieke en particuliere investeringen te mobiliseren en te gebruiken voor projecten die anders niet zouden kunnen gebeuren.

Het plan heeft tot nu toe relatief goed gewerkt en de leden zullen in juni stemmen over de uitbreiding van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, met als doel om eind 2020 de investeringen in de Europese economie te verhogen tot 500 miljard euro. Innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen horen tot de belangrijkste begunstigden van het uitgebreide plan.

Access to video: Een investeringsplan om uit de recessie te geraken

Een investeringsplan om uit de recessie te geraken

Verdere hervormingen

De leden hebben om grote hervormingen op economisch en monetair beleid gevraagd. In een verslag dat in februari werd aangenomen, pleiten zij voor een specifieke begroting voor het eurogebied. Dit zou landen moeten helpen om met economische problemen om te gaan en zou hen moeten gidsen om hun economieën aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het verslag vraagt ​​er ook om de rol van het Europees Parlement i en de nationale parlementen in het Europees semester te versterken en hen meer verantwoordelijkheid te geven in de economische besluitvorming.

Werk en groei blijven de kern van de agenda van het Parlement. Een van de grote prioriteiten voor het Parlement is de totstandbrenging van een digitale interne markt door het wegnemen van belemmeringen voor e-handel, het wegwerken van roaming en geoblokkering en het harmoniseren van auteursrechtelijke regels. Dit zou een sterke impuls moeten geven voor de digitale economie van Europa.

Tegelijkertijd tracht het Parlement de sociale- en arbeidsrechten in de EU te versterken. Een recent verslag, opgesteld door Maria João Rodrigues (S&D, PT), heeft concrete initiatieven voorgesteld om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in alle vormen van werkgelegenheid te waarborgen en een redelijke balans tussen werk en leven te leveren.

Access to video: Toekomst van de EU: verbetering van de eurozone

(Duur van de video:2:23)

Toekomst van de EU: verbetering van de eurozone

Debat over de toekomst van Europese integratie i

De Commissie publiceert de komende maanden vijf bezinningsdocumenten die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, globalisering, de economische en monetaire unie, defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen. Het initiatief loopt tot half september wanneer Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker i in het Parlement zijn jaarlijkse toespraak geeft over de Staat van de Unie.

Nieuwe wetgeving

Access to video: Versterking voor banken in problemen

Versterking voor banken in problemen

EPRS briefings

Access to video: De laatste pilaar van de bankenunie: een fonds opbouwen om de spaargelden veilig te stellen

De laatste pilaar van de bankenunie: een fonds opbouwen om de spaargelden veilig te stellen

Audiovisueel materiaal

Access to video: Het Europees Parlement strijdt tegen belastingfraude

Het Europees Parlement strijdt tegen belastingfraude

Productinformatie

REF.: 20170529STO76263

Gecreëerd: 31-05-2017 - 16:30