Raad Landbouw en Visserij, 17-18/07/2017 - Voornaamste resultaten - EU monitor

EU monitor
Maandag 22 april 2019
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad)†i, gepubliceerd op dinsdag 18 juli 2017, 14:32.

18 juli 2017 - Landbouw

Handelsgerelateerde landbouwvraagstukken

De Raad besprak de recentste ontwikkelingen op handelsgebied en de inspanningen van de EU om nieuwe wereldmarkten te openen en landbouwproducten uit de EU te promoten. Speciale aandacht ging uit naar recente verwezenlijkingen, waaronder het beginselakkoord over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan, maar de Commissie en de lidstaten gingen ook in op bilaterale en multilaterale vrijhandelsbesprekingen, de inhoud en de stand van die besprekingen, en de mogelijke resultaten ervan. Dit betrof onder meer de lopende onderhandelingen met de Mercosur, Mexico, de Filipijnen en IndonesiŽ, en ook toekomstige onderhandelingen.

De ministers konden van gedachten wisselen over deze vrijhandelsbesprekingen en -akkoorden, en over de potentiŽle impact ervan op de Europese landbouw.

Andere agendapunten

De ministers werden ingelicht over:

discriminerende handelsbeleidsmaatregelen

de gedelegeerde verordening over wijndruivenrassen en de synoniemen daarvan op etiketten, met betrekking tot de kwestie van de Sloveense 'Teran'-wijn

de kwestie handel in landbouwgrond in de EU

droogte in Spanje, Portugal en BelgiŽ

17 juli 2017

Het voorzitterschap presenteerde zijn werkprogramma en prioriteiten op het gebied van landbouw en visserij, waaronder de vereenvoudiging en de toekomst van het GLB, het toezicht op de marktsituatie en de lopende handelsbesprekingen. Paraatheid bij noodsituaties en antimicrobiŽle resistentie zullen de komende 6 maanden ook bovenaan de agenda staan, net als de meerjarige beheersplannen en technische maatregelen op visserijgebied.

"Wij geloven in een innovatieve, toekomstgerichte economie. Daarom staat het gebruik van risicobeheersinstrumenten in het toekomstige GLB centraal tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Landbouw in Tallinn in september."

Tarmo Tamm, de Estse minister van Plattelandszaken en voorzitter van de Raad

Visserij

Vangstmogelijkheden voor 2018

De Raad kreeg toelichting bij een mededeling van de Commissie over de stand van zaken in verband met het gemeenschappelijk visserijbeleid en bij de raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2018.

De lidstaten reageerden overwegend positief op de mededeling en op de vooruitgang die met een aantal bestanden is verwezenlijkt. Zij benadrukten dat beter moet worden gecommuniceerd over deze verwezenlijkingen, en dat de specifieke kenmerken van de verschillende regio's en visserijen moeten worden onderkend.

De Commissiemededeling over vangstmogelijkheden geeft de aanzet tot de jaarlijkse vaststelling van de totale toegestane vangsten (TAC's) en de nationale quota voor het volgende jaar. De TAC's voor de Oostzee worden in oktober vastgesteld; de TAC's en quota voor de Zwarte Zee en voor de overige vloten van de Unie in december 2017.

Beheer van de visbestanden van de EU

Landbouw

Vereenvoudiging en toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Raad wisselde van gedachten over de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en over de resultaten van de openbare raadpleging over de toekomst van het GLB.

De ministers moedigden de Commissie aan bij de komende herziening van landbouwregels prioriteit te geven aan vereenvoudiging, en ze pleitten voor een passende begroting voor het toekomstige GLB.

"Onze inspanningen om het leven er voor onze landbouwers eenvoudiger op te maken, mogen niet stoppen. We moeten onze regels op gezette tijden evalueren om een billijk evenwicht tussen strengheid en haalbaarheid te kunnen bewaren. Vereenvoudiging moet ons uitgangspunt zijn, ook voor het toekomstige GLB".

Tarmo Tamm, de Estse minister van Plattelandszaken en voorzitter van de RaadAndere agendapunten

De ministers werden ingelicht over:

de financiering van het GLB in de discussienota over de toekomst van de EU-financiŽn

het "ťťn gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiŽle resistentie

de recentste ontwikkelingen in de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest

oorsprongsetikettering en de mogelijke impact ervan op de interne markt

de recentste initiatieven rond de tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen

De resultaten van de conferenties over duurzame landbouw voor jongeren in Afrika, de toekomst van voedsel, ggo‑vrije landbouw, en van de vergadering van de uitgebreide Visegrad-groep

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3556

Brussel

17/07/2017

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

FR

Voorlopige agenda, Raad Landbouw en Visserij, 17 en 18 juli 2017

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen, Raad Landbouw en Visserij, 17 en 18 juli 2017

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, Raad Landbouw en Visserij, 17 en 18 juli 2017

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Persmededelingen

Verdrag van Aarhus: Raad bepaalt EU-standpunt voor komende vergadering van de partijen

17/07/2017, 19:50

Betere luchtkwaliteit: aanvaarding door EU van wijziging Protocol van GŲteborg in zicht

17/07/2017, 17:17

Klimaatbescherming: EU geeft groen licht voor ratificatie wijziging van Kigali van Protocol van Montreal

17/07/2017, 17:15

OekraÔne: Raad neemt tijdelijke handelspreferenties aan

17/07/2017, 10:43

Persinformatie

Persverantwoordelijke

Maria Daniela Lenzu

Persvoorlichter

+32 22812146

+32 470880402

Bent u geen journalist? Gelieve uw verzoek naar de dienst Voorlichting te sturen.


1.

Relevante EU dossiers