CDA: stimuleer wederzijdse erkenning mbo-diploma’s in grensregio met Duitsland

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op vrijdag 8 september 2017.

In navolging van provinciale Statenleden van CDA en D66 uit Limburg, pleiten nu ook CDA Tweede Kamerleden voor het stimuleren van wederzijdse erkenning van mbo-diploma’s tussen Nederland en Duitsland.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) staat in haar nieuwe coalitieakkoord positief tegenover het erkennen van Nederlandse mbo-diploma’s omdat dat het werken over de grens makkelijker maakt. CDA Tweede Kamerleden Rog, Van der Molen en Amhaouch juichen dat toe, en willen omgekeerd dat diploma's van het vergelijkbare Duitse Berufskolleg ook in Nederland gaan gelden. Zij hebben daar vragen over gesteld aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Bussemaker is het met de Kamerleden eens dat erkenning van diploma’s zo eenvoudig mogelijk moet verlopen. Er is volgens haar goede hoop dat de positieve inzet in het nieuwe coalitieakkoord in NRW over samenwerking met Nederland leidt tot een verbetering van de wederzijdse acceptatie van diploma’s in Nederland en in NRW.

Er zijn al een aantal ontwikkelingen gaande op dit gebied. Zo ligt er een rapport van begin dit jaar, van het actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Daarin staan alle acties beschreven die op het gebied van erkenning van diploma’s in de buurlanden worden ondernomen. Het ministerie van OCW heeft veelvuldig bilaterale contacten met ministeries in NRW over diploma-erkenning. Daarnaast wordt er in Benelux-verband gesproken over deze materie, waarbij ook NRW meedoet. De wederzijdse acceptatie van diploma’s in het hoger onderwijs is goed geregeld, door eerdere acties van de EU en de Benelux. Maar vooral op het terrein van het mbo is nog té veel sprake van ontbrekend vertrouwen in de kwaliteit van de Nederlandse diploma’s, en is erkenning van diploma’s soms nog moeizaam en omslachtig, aldus Bussemaker.

Gezamenlijke opleidingen zijn in het hoger onderwijs al gebruikelijk. Om gezamenlijke opleidingen in het mbo mogelijk te maken, zou Bussemaker de Wet educatie en beroepsonderwijs moeten wijzigen. Maar dat wil zij pas doen als een goed doordacht internationaliseringsbeleid bij mbo-instellingen veel meer gemeengoed is geworden.

Er bestaan al Euregioscholen, waar onderwijs in een buurtaal wordt gecombineerd met de uitwisseling van leerlingen over de grens. Op de vraag van de Kamerleden of de minister mogelijkheden ziet om deze Euregioscholen meer te stimuleren, antwoordde zij dat er hiervoor al een platform bestaat. Het ministerie heeft hiermee goede contacten. Ook gaf de minister aan dat Nuffic, de organisatie voor internationalisering in onderwijs, in 2017 en 2018 jaarlijks € 300.000 extra ontvangt voor een uitbreiding van het Actieplan mbo. Die uitbreiding betreft onder meer de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking.

Klik hier om alle vragen en antwoorden na te lezen.