Initiatiefwet besproken over schrappen van verplichte diagnostische toets

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op woensdag 7 maart 2018.

Vandaag werd het wetsvoorstel besproken waarin de mogelijkheid wordt geschrapt dat de regering scholen kan verplichten om een diagnostische toets af te nemen. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door Tweede Kamerleden Rog (CDA) en Bisschop (SGP).

Diagnostische toetsen kunnen nuttig zijn om vast te stellen aan welke kennis of vaardigheden het bij een leerling ontbreekt. De regering heeft nu de wettelijke bevoegdheid om met een algemene maatregel van bestuur scholen in het voortgezet onderwijs te verplichten om diagnostische toetsen taal en rekenen af te nemen. Rog en Bisschop vinden dit ongewenst: zo'n verplichting zou via een wetsvoorstel moeten worden ingevoerd.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de wettelijke basis voor de diagnostische toets zou worden geschrapt. Minister Slob heeft echter aangegeven dat hij deze wettelijke basis niet zou schrappen, maar dit wilde overlaten aan de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.

Op 13 maart stemt de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel.

Klik hier om het debat te bekijken.