COM(2017)615 EU - nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting
Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2018 houdende een bijwerking van de geraamde behoeften voor landbouwuitgaven en andere aanpassingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

NOTA VAN WIJZIGINGEN NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2018 houdende een bijwerking van de geraamde behoeften voor landbouwuitgaven en andere aanpassingen (reserve voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, agentschappen en administratieve uitgaven)

officiële Engelstalige titel

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2018 Updating the estimated needs for agricultural expenditure and other adjustments (reserve for the European Union Solidarity Fund, agencies and administrative expenditure)
 
Rechtsinstrument nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2017)615 NLEN
Procedurenummer i 2017/2044(BUD)
Celex-nummer i 52017DC0615

2.

Key dates

Document 16-10-2017
Online publicatie 16-10-2017

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.