Een-na-laatste werkprogramma van Commissie Juncker

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op vrijdag 27 oktober 2017.

Frans Timmermans i presenteerde op 24 oktober 2017 in het Europees Parlement i het werkprogramma voor 2018 namens de Europese Commissie i. Op basis van het werkprogramma van de Commissie zullen de Kamercommissies in de Tweede Kamer hun prioriteiten op het gebied van EU zaken voor de komende tijd vaststellen.

“We moeten het huidige momentum gebruiken om echte vooruitgang te boeken,” aldus Timmermans. Het thema van het werkprogramma is “een meer verenigd, sterker en democratisch Europa”. 80% van de voorstellen die de Commissie aan het begin van haar mandaat heeft beloofd, zijn inmiddels voorgelegd aan de Raad en het Parlement. Nu volgen de laatste resterende voorstellen, waarvan de Commissie graag ziet dat zij omgezet worden in wetgeving voor de Europese verkiezingen in 2019.

De Commissie wil groei, banen en investeringen stimuleren. Zij zal met voorstellen komen ter completering van het actieplan voor de circulaire economie, digitale markt, Energie-unie, Kapitaalmarktunie, de economische en Monetaire Unie (EMU) en de Bankenunie. Volgende maand wordt tevens de pijler voor sociale rechten bekend gemaakt. Daarnaast spelen veiligheid en migratie een belangrijke rol in het werk van de Commissie voor de komende tijd. De Commissie zal op dit gebied maatregelen nemen ter bevordering van de Veiligheidsunie en voorstellen doen voor herziening van het Visum Informatie Systeem.

Verder doet de Commissie een aantal lange termijn-voorstellen, gebaseerd op de uitkomst van de discussie over de Toekomst van Europa. Zo wil zij een Europese Minister van Economische en Financiële Zaken, uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije en Roemenië, een pre-toetredingsinstrument voor toetreding tot de eurozone, en hervorming van het meerjarig financieel kader.

De meeste politieke groepen verwelkomden het programma. Groepen als S&D, ALDE en ECR vinden dat er meer gedaan moet worden om de aanhoudende migratiecrisis het hoofd te bieden. GUE/NGL en de Groenen bekritiseerden de sociale pijler, wat volgens hen een lege huls is.

  • 24/10: Presentatie werkprogramma Europese Commissie voor 2018