Deze week: controle van de buitengrenzen, rechtsstaat in Polen en schone energie - EU monitor

EU monitor
Woensdag 8 juli 2020
kalender

Deze week: controle van de buitengrenzen, rechtsstaat in Polen en schone energie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 6 november 2017.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:59)

De leden stemmen over een opgewaardeerd systeem voor de buitengrenzen, debatteren over de rechtsstaat in Polen en nemen deel aan de conferentie over schone energie.

Met het oog op een betere controle van de buitengrenzen van de EU i, stemt de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden op maandag over de actualisering van het Schengeninformatiesysteem. Dit hervormde systeem moet een betere uitwisseling van informatie en een effectievere uitvoering van beslissingen over terugkeer mogelijk maken. Het maakt ook een beter gebruik van vingerafdrukken en gezichtsbeelden mogelijk en het omvat een verbeterd waarschuwingssysteem over mogelijke terroristische dreigingen.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:2:)

De leden debatteren op maandag ook over de situatie met betrekking tot de rechtsstaat in Polen. De Commissie startte een onderzoek over de situatie in Polen in januari 2016. De leden bespreken de stand van zaken met Eurocommissaris Timmermans i, de eerste ondervoorzitter van de Commissie.

Een conferentie op hoog niveau over schone energie vindt plaats op 7 november. EP-Voorzitter Antonio Tajani i, vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen i, de Voorzitter van de Europese Investeringsbank i, Werner Hoyer, en de gouverneur van Californië, Jerry Brown, zijn belangrijke sprekers op dit evenement.

Grenscontrole

Polen

Schone energie

Productinformatie

REF.: 20171030STO87108

Gecreëerd: 06-11-2017 - 16:13