Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

Hierbij gaat het onder meer om:

 • Politie
 • Het Openbaar Ministerie
 • Brandweer
 • Terrorismebestrijding
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Nationale Veiligheid
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Vreemdelingenzaken/Migratie
 • Mensenhandel (incl. mensensmokkel) en prostitutie
 • Internationaal migratiebeleid

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie i.

Voorzitter is B.O. (Boris) Dittrich. Ondervoorzitter is R.S. (Robert) Croll. Griffier is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

1.

Leden