EC press conference by Commissioner Christos STYLIANIDES on the European Union Civil Protection Mechanism with own operational capacities, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 5 april 2020
kalender

EC press conference by Commissioner Christos STYLIANIDES on the European Union Civil Protection Mechanism with own operational capacities, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 november 2017 12:06 - 12:35
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
aanwezigen Ch. (Christos) Stylianides i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Press conference opening remarks by Christos STYLIANIDES, Member of the EC in charge of Humanitarian Aid and Crisis Management


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...