COM(2017)692 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013, wat de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder betreft - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2017)692 EUe - Verordening
Wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013, wat de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, wat de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder betreft

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products, as regards the quantitative limitation for buying-in skimmed milk powder
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)692 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)692
Procedurenummer i 2017/0310(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0692

2.

Key dates

Document 24-11-2017
Online publicatie 24-11-2017
Besluit 29-01-2018; Verordening 2018/147
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-01-2018; PB L 26 p. 6-7

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.