Schriftelijke vragen over de voorbereiding bij een kernramp

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018, 3:16.

Duidelijkheid voor inwoners in de grensregio's is essentieel! Samen met collega's Erik Ziengs en André Bosman vragen gesteld over de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland bij een eventuele kernramp.

Vragen van de leden Ziengs, Nijkerken-de Haan en Bosman (allen VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Voorbereiding op kernramp kan beter’ (ingezonden 2 februari 2018)

1.Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Voorbereiding op kernramp kan beter’?

2.Deelt u de mening dat Nederland in het geval van een kernramp in Nederland, België of Duitsland een duidelijk plan van aanpak moet hebben klaarliggen dat niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk geoefend is? Waarom is dat nu niet het geval?

3.Zijn er belemmeringen voor samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van Nederland, België en Duitsland? Zo ja, welke zijn dat?

4.Bent u bereid het initiatief te nemen om gezamenlijk met de buurlanden te oefenen hoe moet worden gehandeld bij een kernramp?

5.Hoe beoordeelt u de verschillende adviezen die Nederland, België en Duitsland geven over de vraag wat moet worden gedaan bij een kernramp? Zijn de taal- en cultuurverschillen een reële belemmering voor goede samenwerking?

6.Waarom delen Duitsland en België bij stralingsgevaar aan alle kinderen en aan alle zwangere vrouwen jodiumpillen uit, terwijl dit in Nederland enkel in een straal van 100 kilometer wordt gedaan? Vanwaar dit verschil?

7.Hoe verhoudt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich tot de bijeenkomst van 7 september 2017 georganiseerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) waarin de ANVS Limburgse bestuurders gerust stelde over de eventuele risico’s bij een kernramp bij de centrale Tihange?

8.Bent u ervan op de hoogte volgens ANVR in het geval van een kernramp bij Tihange er rekening wordt gehouden met een evacuatie van Belgen naar Nederland, waarbij hun auto’s aan de grens bij Eijsden moeten worden afgespoten en ontsmet? Zijn de veiligheidsregio’s toegerust voor deze taak in het geval van een kernramp bij Tihange? Weten de bewoners van deze gebieden wat hun te doen staat in het geval van een kernramp?

Bronnen:

NOS.nl, 31 januari 2018 (https://nos.nl/artikel/2214634-voorbereiding-op-kernramp-kan-beter.html) Website 1Limburg, 7 september 2017 (https://www.1limburg.nl/besloten-bijeenkomst-geen-debat-over-sluiting-tihange)