Na hard werken een eenmalig extraatje direct weer inleveren? Vragen gesteld!

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op donderdag 4 april 2019, 3:02.

Na 12,5 jaar werken een extraatje krijgen van je werkgever voor je goede inzet en het dan direct moeten inleveren bij het UWV, dat kan toch niet de bedoeling zijn! Samen met mijn collega Aukje de Vries heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid!

Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een bericht op facebook (ingezonden 4 april 2019)

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht van de heer Van Steenbergen over een cadeau in de vorm van een geldbedrag van zijn werkgever in verband met een 12,5 jarig werkjubileum? 1)
 • 2. 
  Deelt u de mening dat werken moet lonen?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat iemand met een aanvullende Wajonguitkering die jarenlang werkt bij een werkgever en daarvoor een eenmalig extraatje krijgt, dit extraatje dan direct wordt afgenomen door het UWV door een korting door te voeren op zijn Wajonguitkering?

4.Heeft het UWV volgens de regels gehandeld met betrekking tot het terugvorderen van de uitkering?

 • 5. 
  Kunt u aangeven op basis van welke beleids-/uitvoeringsregel het UWV is overgegaan tot het terugvorderen van de uitkering?
 • 6. 
  Op basis van welke beleids-/uitvoeringsregelregel mag een extraatje ten behoeve van een 25 of 40 jarig dienstverband wel gehouden worden door de ontvanger?

7.Bent u bekend met de aangenomen motie-Nijkerken-de Haan/Peters? 2)

 • 8. 
  Bent u bereid gelijk aan de motie ook een vrijstelling van extra’s boven het maandinkomen (bonus, dertiende maand, eindejaarsuitkering enz.) mee te nemen in de verdere uitwerking van de Wet vereenvoudiging Wajong die u binnenkort naar de Kamer stuurt?

2)https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z07938&did=2018D26820