Fostering a diversified banking market through proportionality: an academic review, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

Fostering a diversified banking market through proportionality: an academic review, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2018
plaats Brussel, België
organisatie Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR) i

Full programme available here


1.

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap i is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie i. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat als een bank in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, zij efficiënt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reële economie tot een minimum beperkt blijven.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

2.

Meer over...