Europese bankenunie

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De bankenunie moet leiden tot een Europees toezicht op banken en een gezamenlijke aanpak voor banken die in financiële problemen komen. De belangrijkste banken in de eurozone staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) i. Alle landen die de euro als betaalmiddel hebben i doen mee aan de bankenunie, die moet zorgen voor financiële stabiliteit van banken.

De bankenunie bestaat uit drie onderdelen:

  • een Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme, dat in samenwerking met nationale toezichthouders banken in de EU controleert op bestendigheid tegen financiële tegenvallers
  • een Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme, dat moet zorgen voor financiële stabiliteit door bij probleemsituaties bij banken snelle besluitvorming mogelijk te maken over te nemen maatregelen.
  • er wordt nog onderhandeld over een Gemeenschappelijk Depositogarantiestelsel. Dat is een soort verzekeringsfonds voor spaartegoeden dat moet garanderen dat spaarders hun geld tot een bepaald maximumbedrag terugkrijgen als een bank failliet gaat.

Tijdens de eurocrisis kwamen banken in financiële problemen. Door de nauwe banden tussen overheidsfinanciën en de bankensector konden financiële problemen zich gemakkelijk van het ene naar het andere land verspreiden. Hierdoor ontstond de wens om toezicht op banken op Europees niveau te regelen. De totstandkoming van de bankenunie is een essentiële stap in het voltooien van de Economische en Monetaire Unie. Sinds 2012 is er stapsgewijs gewerkt aan de totstandkoming van de bankenunie. In november 2014 nam de ECB het toezicht op de grote banken over van de nationale toezichthouders en sinds 2016 is er een gezamenlijke Europese aanpak voor banken in nood.

1.

Meer informatie