CDA steunt afschaffing referendumwet

Met dank overgenomen van H. (Harry) van der Molen i, gepubliceerd op dinsdag 20 februari 2018.

Oud-Kamerlid van het CDA Jan Schinkelshoek zei het al in 2006: “Een referendum werkt verlammend en vertragend en zet een premie op wegduiken. Het is een instrument om deelbelangen door te drukken en verduistert verantwoordelijkheden. Daar komt nog bij dat een referendum zelden gaat waarover het zou moeten gaan.” Met dit citaat opende de huidige CDA woordvoerder Binnenlandse Zaken Harry van der Molen zijn inbreng tijdens het debat over afschaffing van de referendumwet. Het CDA huldigt dit standpunt nog steeds; de partij is nooit voorstander van een referendum geweest.

Onduidelijkheid

Van der Molen: “Het CDA legt al van oudsher de nadruk op onze representatieve democratie. Een referendum verhoudt zich daar slecht mee. Het brengt ingewikkelde zaken terug tot een simpel ja of nee. De manier waarop het raadgevend referendum was vormgegeven droeg bij aan de onduidelijkheid. Hoe hoog de uitkomst ook, mensen hadden de reële verwachting dat de uitslag bindend zou zijn. En voor sommige partijen is het referendum een middel geworden om hun gelijk te halen nadat men het debat in de Kamer heeft verloren. Om deze redenen steunt de CDA fractie de afschaffing van het referendum van harte.”

Democratie houdt meer in

Nederland wordt door die afschaffing niet minder democratisch, zoals sommige referendumvoorstanders beweren. Als, zoals bij een referendum, democratie wordt teruggebracht tot een keus van de meerderheid plus een, kun je de afschaffing als verlies beschouwen. Maar het CDA vindt dat democratie meer in houdt. Van der Molen: “Besluiten in ons parlement worden genomen na een zorgvuldig debat, waarbij de kiezer de krachtsverhouding bepaalt. Maar waar vanwege de verschillen in de samenleving gezocht wordt naar het compromis, om de meerderheid niet te dominant te laten zijn. Omdat je de ene dag tot de meerderheid kunt behoren en de andere dag tot de minderheid.” Het is vervolgens aan de kiezer om de genomen besluiten in het kieshokje te belonen of af te wijzen.

Verbeteringen mogelijk

Dat wil niet zeggen dat onze representatieve democratie perfect is, er zijn verbeteringen mogelijk. Het CDA denkt daarbij aan het mogelijk maken dat Kamerleden deels vanuit een regio worden gekozen, deels via lijsten. En er zou ook serieus iets gedaan moeten worden aan de oprukkende ‘zzp’er-politiek’ van voor zichzelf beginnende volksvertegenwoordigers, waardoor de politiek versplintert en zichzelf op termijn ondermijnt.