1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 16 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.11.2011  Wijziging van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen Guinee.
Verordening com(2011)719
 
20.09.2011  Wijziging van Verordening 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus.
Verordening com(2011)583
 
31.08.2011  Gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst met Syrië.
Besluit com(2011)543
 
19.07.2011  Wijziging van Verordening 881/2002 tot vaststelling van maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de ...
Verordening com(2011)463
 
19.07.2011  Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan.
Verordening com(2011)465
 
10.06.2011  Wijziging van Verordening 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus.
Verordening com(2011)362
 
05.04.2011  Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran.
Verordening com(2011)196
 
01.03.2011  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee.
Verordening com(2011)68
 
31.01.2011  Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Tunesië.
Verordening com(2011)45
 
26.01.2011  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak.
Verordening com(2011)35
 
24.01.2011  Wijziging van Verordening 765/2006 over maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus.
Verordening com(2011)26