COM(2011)719 EU - Verordening
Wijziging van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

officiële Engelstalige titel

Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)719 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)719
Procedurenummer i 2011/0319(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0719

2.

Key dates

Document 10-11-2011
Online publicatie 10-11-2011
Besluit 13-12-2011; Verordening 2011/1295
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-12-2011; OJ L 330, 14.12.2011,Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.