1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2681 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.07.2017  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2015 (Samenvatting).
Verslag com(2017)379
 
06.07.2017  European Central Bank annual report for 2016.
ini(2017)2124
 
27.06.2017  Commissiemededeling: technische aanpassing van het financieel kader voor 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (Artikel 6 Verordening nr. 1311/2013, ...
com(2017)220
 
26.06.2017  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission 2016.
Mededeling com(2017)362
 
26.06.2017  Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2016.
Mededeling com(2017)365
 
26.06.2017  Jaarrekening van het Europees ontwikkelingsfonds 2016.
Mededeling com(2017)364
 
30.05.2017  Gevolgen voor de EU-begroting van 2018 en de daarop volgende jaren indien de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 niet wordt goedgekeurd.
Mededeling com(2017)290
 
18.05.2017  Reform of the European Union’s system of own resources.
ini(2017)2053
 
18.05.2017  Next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020.
ini(2017)2052
 
28.02.2017  Onderliggende oorzaken van fouten en genomen maatregelen (Artikel 32, lid 5, van het Financieel Reglement).
Mededeling com(2017)124
 
27.02.2017  Antwoorden van de lidstaten op het jaarlijks verslag 2015 van de Europese Rekenkamer.
Verslag com(2017)120
 
27.02.2017  Accompanying the document: Member States' replies to the Court of Auditors' 2015 Annual Report.
swd(2017)101
 
21.12.2016  Aanpassen maximum van de eigen middelen en van de kredieten voor vastleggingen nav inwerkingtreding besluit 2014/335 over het stelsel van eigen middelen van de EU.
Mededeling com(2016)829
 
17.10.2016  Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2017 Actualisering van de geraamde behoeften voor landbouwuitgaven en visserij Verbetering van geslaagde programma's en ...
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2016)679
 
17.10.2016  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2014 (samenvatting).
Verslag com(2016)674
 
17.10.2016  Accompanying the document: follow-up to 2014 discharge - Replies to requests from the European Parliament.
swd(2016)338
 
17.10.2016  Accompanying the document: follow-up to 2014 discharge - Replies to requests from the Council.
swd(2016)339
 
06.10.2016  FinTech: influence of technology on the future of the financial sector.
ini(2016)2243
 
06.10.2016  Control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes cost-effectiveness.
ini(2016)2242
 
05.10.2016  Verslag van de Commissie over de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2013-2015), verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000.
Verslag com(2016)639
 
04.10.2016  2015 discharge: European GNSS Agency (GSA).
dec(2016)2180
 
14.09.2016  Financial rules applicable to the general budget of the Union: agricultural provisions.
com(2016)605
 
18.07.2016  Bescherming van de eu-begroting tot eind 2015.
Mededeling com(2016)486
 
15.07.2016  Jaarrekening van het Europees ontwikkelingsfonds 2015.
Mededeling com(2016)485
 
11.07.2016  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission 2015.
Mededeling com(2016)474
 
11.07.2016  Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2015.
Mededeling com(2016)475
 
30.06.2016  Technische aanpassing van het financieel kader voor 2017 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni en aanpassing van de middelen voor het cohesiebeleid.
Mededeling com(2016)311
 
26.02.2016  Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over 2014.
Verslag com(2016)112
 
26.02.2016  Accompanying the document: Member States' replies to the Court of Auditors' 2014 Annual Report.
swd(2016)48
 
21.01.2016  Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal.
ini(2015)2353
 
21.01.2016  Budgetary control of financing NGOs from the EU budget.
ini(2015)2345
 
21.01.2016  Budgetary capacity for the Eurozone.
ini(2015)2344
 
14.10.2015  Nota van wijziging nr. 2 ontwerp-begroting 2016: actualisering geraamde behoeften voor landbouw- en visserijuitgaven - Aanpak vluchtelingencrisis ikv Europese ...
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2015)513
 
08.10.2015  Bescherming van de eu-begroting tot eind 2014.
Mededeling com(2015)503
 
08.10.2015  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2013 (samenvatting).
Verslag com(2015)505
 
08.10.2015  Accompanying the document: follow-up to 2013 discharge - Requests from the Council.
swd(2015)194
 
08.10.2015  Accompanying the document: follow-up to 2013 discharge - Replies to requests from the European Parliament.
swd(2015)195
 
23.07.2015  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission 2014.
Mededeling com(2015)376
 
23.07.2015  Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2014.
Mededeling com(2015)377
 
23.07.2015  Jaarrekening van het Europees ontwikkelingsfonds 2014.
Mededeling com(2015)379
 
26.06.2015  Nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van algemene begroting 2016 - Financiering van het ESFI-garantiefonds.
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2015)317
 
22.05.2015  Technische aanpassing van het financieel kader voor 2016 in overeenstemming met de ontwikkeling van het BNI (volgens het meerjarig financieel kader voor de jaren ...
Mededeling com(2015)320
 
23.03.2015  Antwoorden van de Commissie op het verslag van de Rekenkamer "de eu-jongerengarantie: eerste stappen genomen, maar uitvoeringsrisico’s in het verschiet".
Verslag com(2015)143
 
26.02.2015  Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over 2013.
Verslag com(2015)89
 
26.02.2015  Accompanying the document: Member States' replies to the Court of Auditors' 2013 Annual Report.
swd(2015)18
 
05.02.2015  Antwoorden van de Commissie op het verslag van de Rekenkamer "fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?".
com(2015)51
 
21.01.2015  Antwoorden van de Commissie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de kosten van door de EU gefinancierde projecten voor plattelandsontwikkeling.
Verslag com(2015)31
 
21.01.2015  Antwoorden van de commissie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de EU-steun voor preventie en herstel van schade aan bossen door brand of ...
Verslag com(2015)32
 
12.12.2014  Antwoorden van de Commissie op het verslag van de Rekenkamer "door de EU gefinancierde luchthaveninfrastructuur: een slechte kosten-batenverhouding".
Verslag com(2014)747
 
03.12.2014  Nota van wijzigingen bij het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014, Afdeling III - Commissie, Afdeling VIII - Europese Ombudsman.
com(2014)730