COM(2018)709 EU
Nota van wijzigingen nr. 1 bij begroting 2019: geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven, impact van overeenkomsten op voorstellen van de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

NOTA VAN WIJZIGINGEN NR. 1 BIJ DE ONTWERPBEGROTING 2019 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Impact van overeenkomsten op voorstellen van de Commissie en van nieuwe initiatieven Aanpassingen gebaseerd op recente ontwikkelingen Technische correcties

officiële Engelstalige titel

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2019 Updated estimated needs for agricultural expenditure Impact of agreements on Commission proposals and of new initiatives Adjustments based on recent developments Technical corrections
 
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2018)709 NLEN
Procedurenummer i 2018/2046(BUD)
Celex-nummer i 52018DC0709

2.

Key dates

Document 16-10-2018
Online publicatie 16-10-2018

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.