ESTAT - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

ESTAT

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 190 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.03.2016  Beoordeling van de kwaliteit van door de lidstaten in 2014 ingediende gegevens over betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe ...
Verslag com(2016)163
 
30.03.2016  Quality assessment of balance of payments, international trade in services and foreign direct investment statistics for the year 2014 transmitted by Member States ...
swd(2016)68
 
23.03.2016  Kwaliteit van de in 2015 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2016)164
 
22.03.2016  Uitoefening van de bevoegdheid van de Commissie tot gedelegeerde handelingen onder Verordening (EU) nr. 1337/2011 betreffende Europese statistieken van meerjarige ...
Verslag com(2016)158
 
07.03.2016  Toepassing van de Europese praktijkcode voor statistieken en coördinatie binnen het Europees Statistisch Systeem.
Verslag com(2016)114
 
20.01.2016  Uitoefening van bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen krachtens Verordening 692/2011 betreffende Europese statistieken over toerisme.
Verslag com(2016)4
 
14.12.2015  Uitvoering van Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verslag com(2015)628
 
23.11.2015  Uitoefening van de aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2015)577
 
30.07.2015  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verslag com(2015)374
 
28.07.2015  Uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden krachtens Verordening 1090/2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer.
Verslag com(2015)362
 
30.06.2015  Impliciete verplichtingen die mogelijk gevolgen hebben voor de overheidsbegrotingen.
Verslag com(2015)314
 
24.06.2015  Uitvoering van het Europees statistisch programma 2013-2017.
Verslag com(2015)309
 
17.06.2015  Tenuitvoerlegging van Verordening 762/2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2015)297
 
07.05.2015  Onderzoek naar de manipulatie van statistieken in Spanje als bedoeld in de verordening inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied.
Verslag com(2015)211
 
07.05.2015  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Relevant underlying factual information concerning the misrepresentation of data in the Autonomous Community of Valencia Accompanying ...
swd(2015)105
 
10.03.2015  Standpunt Raad met oog op de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.
Mededeling com(2015)125
 
05.03.2015  Tenuitvoerlegging van de verordening voor een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening 2186/93 .
Verslag com(2015)90
 
03.03.2015  Verslag over de kwaliteit van de in 2014 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2015)88
 
03.02.2015  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2015)42
 
26.01.2015  Uitvoering van Verordening 70/2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg.
Verslag com(2015)17
 
03.07.2014  Uitvoering van Besluit 1297/2008/EG betreffende een programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS).
Verslag com(2014)444
 
27.06.2014  Uitoefening van de bevoegdheid van de Commissie tot gedelegeerde handelingen krachtens Verordening 1173/2011 inzake de handhaving van het begrotingstoezicht in het ...
Verslag com(2014)393
 
26.06.2014  Kortetermijnstatistieken, ingevolge Verordening 1165/98.
Verslag com(2014)381
 
24.04.2014  Tenuitvoerlegging van Verordening 1921/2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten.
Verslag com(2014)240
 
24.04.2014  Uitvoering van Verordening 295/2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken.
Verslag com(2014)243
 
07.04.2014  Uitvoering van Beschikking 1608/2003/EG betreffende een statistiek inzake wetenschap en technologie.
Verslag com(2014)211
 
07.03.2014  Kwaliteit van de in 2013 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2014)122
 
14.02.2014  Statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, en de kwaliteit daarvan.
Verslag com(2014)79
 
13.12.2013  Definitieve evaluatie van de uitvoering van het gemeenschappelijk statistisch programma 2008-2012.
Verslag com(2013)883
 
09.12.2013  Verordening 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verslag com(2013)864
 
14.11.2013  Beoordeling kwaliteit gegevens ingediend door de lidstaten in 2012 over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.
Werkdocument Europese Commissie com(2013)784
 
06.08.2013  Toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap.
Verslag com(2013)571
 
17.06.2013  Tenuitvoerlegging verordening 1445/2007 betreft gemeenschappelijke regels voor levering basisgegevens over koopkrachtpariteiten en de berekening en verspreiding ervan.
Verslag com(2013)420
 
07.06.2013  Verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden.
Verordening com(2013)342
 
06.03.2013  Naar de implementatie van geharmoniseerde normen voor de overheidsboekhouding in de lidstaten De geschiktheid van de IPSAS voor de lidstaten.
Verslag com(2013)114
 
06.03.2013  Accompanying the document: Towards implementing harmonised public sector accounting standards in Member States The suitability of IPSAS for the Member States.
swd(2013)57
 
20.02.2013  Kwaliteit van de in 2012 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2013)88
 
12.02.2013  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2013)69
 
28.11.2012  Tenuitvoerlegging van Verordening 577/98.
Verslag com(2012)701
 
27.11.2012  Uitvoering van Besluit 1297/2008/EG betreffende een programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS).
Verslag com(2012)699
 
20.11.2012  Beoordeling van de kwaliteit van de gegevens van de lidstaten over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen van ...
Werkdocument Europese Commissie com(2012)674
 
20.09.2012  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verslag com(2012)528
 
30.07.2012  Uitvoering van de verordening betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verslag com(2012)422
 
31.05.2012  Evaluatie regels betreffende de gemeenschappelijke statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen.
Verslag com(2012)249
 
13.04.2012  Kwaliteit van de in 2011 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2012)170
 
21.12.2011  Commission staff working paper impact assessment.
sec(2011)1625
 
21.12.2011  Samenvatting van de effectbeoordeling.
Werkdocument Europese Commissie sec(2011)1623
 
07.12.2011  Uitvoering van Besluit 1297/2008/EG betreffende een programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS).
Verslag com(2011)859
 
14.07.2011  Uitvoering van Verordening 1552/2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen.
Verslag com(2011)434
 
08.06.2011  Kortetermijnstatistieken, ingevolge Verordening 1165/1998.
Verslag com(2011)329