1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 153 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.11.2023  Hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan.
Verordening com(2023)692
 
12.07.2023  Deepening EU integration in view of future enlargement.
ini(2023)2114
 
15.06.2023  Current and future challenges regarding cross-border cooperation with neighbouring countries.
ini(2023)2076
 
25.11.2021  Security in the Eastern Partnership area and the role of Common Security and Defence Policy.
ini(2021)2199
 
25.11.2021  EU Border Regions: Living labs of European integration.
ini(2021)2202
 
11.02.2021  Cooperation on fight against organised crime in the Western Balkans.
ini(2021)2002
 
19.12.2019  Report on the 2019-2020 Commission Reports on Montenegro.
ini(2019)2173
 
19.12.2019  Report on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey.
ini(2019)2176
 
19.12.2019  Report on the 2019-2020 Commission Reports on Bosnia and Herzegovina.
ini(2019)2171
 
19.04.2018  2018 Commission report on Turkey.

 
19.04.2018  2018 Commission report on Kosovo.

 
19.04.2018  2018 Commission report on Bosnia and Herzegovina.

 
19.04.2018  2018 Commission report on Albania.

 
19.04.2018  2018 Commission report on Serbia.

 
19.04.2018  2018 Commission report on the former Yugoslav Republic of Macedonia.

 
19.04.2018  2018 Commission report on Montenegro.

 
15.01.2015  Review of the European neighbourhood policy.
ini(2015)2002
 
08.10.2014  Strategie aangaande de uitbreiding van de Unie: belangrijkste uitdagingen 2014-2015 .
Mededeling com(2014)700
 
08.10.2014  Montenegro 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)301
 
08.10.2014  Serbia 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)302
 
08.10.2014  Macedonia 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)303
 
08.10.2014  Albania 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)304
 
08.10.2014  Bosnia and herzegovina 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)305
 
08.10.2014  Kosovo 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)306
 
08.10.2014  Turkey 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)307
 
30.09.2014  Jaarverslag 2013 over financiële pretoetredingssteun (IPA, PHARE, CARDS, het pretoetredingsinstrument voor Turkije en de Overgangsfaciliteit).
Verslag com(2014)610
 
30.09.2014  Background document accompanying the document: 2013 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument, Transition ...
swd(2014)287
 
22.09.2014  Sluiting protocol bij associatie-overeenkomst met Marokko ivm de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)583
 
04.06.2014  Voortgang Albanië bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad en hervorming van het justitieel systeem.
Verslag com(2014)331
 
16.05.2014  Verslag tenuitvoerlegging Verordening 866/2004 en over de situatie die het gevolg is van de toepassing van deze verordening, over 2013.
Verslag com(2014)280
 
16.05.2014  Jaarverslag 2013 over tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 389/2006 ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap.
Verslag com(2014)282
 
16.05.2014  Technical annexes accompanying the document: Annual Report on the implementation of Council Regulation 866/2004 and the situation resulting from its application.
swd(2014)157
 
31.01.2014  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst ...
Mededeling com(2014)58
 
16.10.2013  Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2013-2014.
Mededeling com(2013)700
 
16.10.2013  Montenegro 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)411
 
16.10.2013  Serbia 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)412
 
16.10.2013  Macedonia 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)413
 
16.10.2013  Albania 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)414
 
16.10.2013  Bosnia and herzegovina 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)415
 
16.10.2013  Kosovo 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)416
 
16.10.2013  Iceland 2013 report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)418
 
16.10.2013  Turkey 2013 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014.
swd(2013)417
 
12.09.2013  Jaarverslag 2012 over de financiële steun voor de uitbreiding (IPA, Phare, Cards, pretoetredingsinstrument voor Turkije, overgangsfaciliteit).
Verslag com(2013)625
 
12.09.2013  Background document accompanying the document: 2012 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument, Transition ...
swd(2013)326
 
04.06.2013  Zevende jaarverslag 2012 over de tenuitvoerlegging het steunprogramma ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap.
Verslag com(2013)332
 
24.05.2013  Negende verslag over de tenuitvoerlegging en de resultaten van Verordening 866/2004 in 2012.
Verslag com(2013)299
 
24.05.2013  Technical annexes accompanying the document: Ninth report on the implementation of Council Regulation 866/2004 and the situation resulting from its application covering ...
swd(2013)186
 
22.04.2013  Rapportage over de voortgang van Servië in het bereiken van de benodigde stappen in lijn met de toetredingscriteria en het verbeteren van de relatie met Kosovo.
Verslag join(2013)7
 
22.04.2013  Voortgangsrapportage Kosovo op punten aangegeven door de Raad in december 2012 met het oog op mogelijke onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst.
Verslag join(2013)8
 
16.04.2013  Macedonië: implementatie van hervormingen binnen het kader van de dialoog op hoog niveau over toetreding en het bevorderen van goede relaties met buurlanden.
Verslag com(2013)205