COM(2018)244 - Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

COM(2018)244 EUe - Aanbeveling
Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)244 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2018)149
Procedurenummer i 2018/0115(NLE)
Celex-nummer i 52018DC0244

2.

Key dates

Document 26-04-2018
Online publicatie 26-04-2018
Besluit 07-12-2018; 32018H1228(01)
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-12-2018; PB C 466 p. 1-7

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.