Europees ruimtevaartprogramma (ESP)

Het Europees ruimtevaartprogramma (ESP) is een programma van de Europese Commissie om in de meerjarenbegroting van 2021-2027 i alle bestaande en nieuwe ruimte gerelateerde activiteiten in één programma bijeen te brengen. Het budget van het Europees ruimtevaartprogramma moet onder andere worden gebruikt voor investeringen in ruimtevaartactiviteiten, het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van ruimtevaart en het versterken van de Europese toegang tot de ruimte.

Door de verschillende programma's bijeen te brengen kunnen een aantal nieuwe elementen worden geïntroduceerd. Deze elementen richten zich op innovatie, versterking van de Europese toegang tot de ruimte en de instelling van een vereenvoudigd systeem voor financiële investeringen in de ruimtevaart. Onder het Europees Ruimtevaartprogramma zullen ook Galileo i, Egnos en Copernicus vallen.

Het intergouvernementele Europees Ruimteagentschap (ESA) is door de Commissie aangewezen als een blijvende, belangrijke partner bij de uitvoering van het Europees Ruimtevaartprogramma als het er komt. Ook het Europees GNSS-Agentschap - dat in mei 2021 is omgedoopt tot het Agentschap van de EU voor het Ruimtevaartprogramma - moet een grotere rol gaan spelen. De Commissie wil dat het agentschap zich bezig gaat houden met de exploitatie van het Ruimtevaartprogramma.