Op de agenda: de EU neemt het voortouw in het 2021 herstel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 4 januari 2021.

Ontdek de 2021 hoogtepunten terwijl dat EU-landen blijven verder werken om de impact van de pandemie in te dammen en zich tegelijkertijd richten op prioriteiten zoals klimaatverandering.

Link naar de video: Op de agenda in 2021

Herstelplan en EU-meerjarenbegroting

Eind vorig jaar bereikte het Europees Parlement een compromis met de Raad over de EU-meerjarenbegroting (2021-2027) en een akkoord over de 2021-begroting om het herstel te ondersteunen. Onenigheid tussen de lidstaten over het mechanisme om de EU-waarden te beschermen leidde echter tot vertragingen tijdens de goedkeuring ervan.

EP-leden zullen de regels moeten afronden om de werking te verzekeren van alle programma’s die deel uitmaken van de 2021-2027 begroting en het herstelplan om mensen en bedrijven in de EU te steunen.

Duurzaamheid/ groen herstel

Dankzij de Green Deal, die aan de basis ligt van de Covid-19-herstelplannen van de EU, zullen er dit jaar veel duurzame initiatieven ontwikkeld worden. Landbouw, de circulaire economie, biodiversiteit, bossen, energie, uitstoot en het emissiehandelssysteem (ETS) zijn enkele van de vele dossiers op de agenda van Europarlementsleden.

Klimaat

De 2050 klimaatneutraliteitsdoelstelling van de EU wettelijk bindend maken blijft één van de voornaamste prioriteiten van het Parlement nu dat de EU de onderhandelingen over de klimaatwet afrondt. Het Parlement wil een 60% emissiereductiedoelstelling tegen 2030.

Digitale diensten

2021 zal het jaar zijn voor de regelgeving van online platformen. De EU werkt aan de Digital Services Act (DSA) - of het wetgevingspakket inzake digitale diensten (WDD), om richtlijnen te stellen voor het veranderende online landschap en een betere en veiligere digitale omgeving te verzekeren voor gebruikers en bedrijven. In oktober 2020 zette het Parlement zijn prioriteiten uiteen voor de DSA als voorbereiding op het Commissievoorstel.

Artificiële Intelligentie

Begin 2021 zal de Commissie nieuwe wetgeving voorstellen voor kunstmatige intelligentie, om de technologische, ethische, wettelijke en socio-economische aspecten van AI aan te pakken en te verzekeren dat Europa vooraan staat bij deze ontwikkelingen. Het Parlement wil verzekeren dat de wetgeving mensgericht is en gebaseerd op Europese waarden, terwijl het de economie helpt stimuleren.

Migratie

Het Europees Parlement zal de wetgeving onderzoeken om een gemeenschappelijk EU-asiel en migratiebeleid te creëren. De nieuwe maatregelen, voorgesteld door de Commissie, willen de huidige asielprocedures veranderen en verbeteren door gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit te verzekeren tussen de lidstaten onderling, terwijl de buitengrenzen beschermd worden.

Conferentie over de toekomst van Europa

De Conferentie over de toekomst van Europa is een nieuw initiatief met oog op de mogelijke veranderingen om de EU beter voor te bereiden op de toekomst en met rechtstreekse betrokkenheid van de burgers. De Covid-19-crisis heeft de start van het initiatief vertraagd: het twee jaar durende raadplegingsproces zou in 2021 in alle ernst moeten beginnen.

Landbouw

Het Parlement, de Commissie en de Raad moeten hun onderhandelingen over de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2022-2027 afronden - inclusief de overeenstemming met de Europese Green Deal en de milieuobjectieven. De nieuwe ‘van-boer-tot-bord-strategie’, die een bredere kijk op voeding heeft, zal door EP-leden zorgvuldig onderzocht worden.

EU4Health

In het nieuwe jaar zal het EU4Health-programma gelanceerd worden, om EU-landen te helpen om beter samen te werken en te coördineren in tijden van crisis. De voornaamste prioriteiten zijn het beschermen van mensen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s, een betere beschikbaarheid van geneesmiddelen en sterkere gezondheidssystemen garanderen. Het programma zal in 2021 van kracht worden.

Mechanisme voor civiele bescherming

Het Parlement wil het EU-mechanisme voor civiele bescherming vernieuwen om het crisisbeheer van de Unie te verbeteren en ons beter voor te bereiden op grootschalige noodtoestanden zoals Covid-19 en natuurrampen. EP-leden willen meer sensibilisering voor preventie en de mogelijkheid voor de EU om zelfstandig noodcapaciteit aan te kopen. Het Parlement zal met de Raad onderhandelen om het aangepaste systeem vanaf 2021 operationeel te maken.

Ruimtevaartprogramma

Dit jaar betekent ook de invoering van het EU-ruimtevaartprogramma voor 2021-2027, inclusief de uitbreiding van het huidige Europees GNSS-Agentschap (GSA), met een nieuwe naam: het Europese Unie Agentschap voor het ruimtevaartprogramma.

Brexit

1 januari is het officiële einde van de transitieperiode tussen de EU en het VK en het begin van een complexe relatie. Het Europees Parlement zal betrokken worden bij het smeden van nieuwe banden met het VK, inclusief het afronden van ad hoc akkoorden op belangrijke gebieden zoals luchtvaart.

Productinformatie

REF.: 20201208STO93329