Een Europa dat beschermt: douanediensten van de EU namen in 2017 meer dan 31 miljoen namaakgoederen in beslag aan de EU-grenzen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Een Europa dat beschermt: douanediensten van de EU namen in 2017 meer dan 31 miljoen namaakgoederen in beslag aan de EU-grenzen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 27 september 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag nieuwe cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat de douaneautoriteiten meer dan 31 miljoen nagemaakte en vervalste producten met een straatwaarde van meer dan 580 miljoen euro aan de buitengrenzen van de EU i hebben tegengehouden.

© European Union 2017 Director: Catherine Vandezande

Hoewel de totaalcijfers sinds 2016 zijn gedaald, is het aandeel potentieel gevaarlijke namaakgoederen voor dagelijks gebruik (zoals gezondheidsproducten, medicijnen, speelgoed en elektrische apparaten) als deel van het geheel aan inbeslagnemingen tegenwoordig veel hoger: dit aandeel is namelijk goed voor 43 % van alle tegengehouden goederen. De belangrijkste categorie namaakgoederen, oftewel 24 % van de totale hoeveelheid tegengehouden artikelen, bestond uit levensmiddelen, gevolgd door speelgoed (11 %), sigaretten (9 %) en kleding (7 %).

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "De douane-unie van de EU is de poortwachter als het gaat om het beschermen van burgers tegen nagemaakte, vervalste en soms uiterst gevaarlijke goederen. Door een halt toe te roepen aan de invoer van namaakgoederen in de EU, worden ook banen gecreëerd en wordt de economie als geheel ondersteund. De Europese Unie steunt intellectuele eigendom en zal onze campagne voortzetten om de gezondheid van de consument en bedrijven tegen strafrechtelijke inbreuken op hun rechten te beschermen."

Wat betreft de wijze van vervoer is 65 % van alle tegengehouden artikelen de EU via de maritieme route binnengekomen, doorgaans in grote zendingen, gevolgd door 14 % van de namaakgoederen die via het luchtverkeer zijn vervoerd. Op de derde plaats staat het vervoer per koerier of per post, dat samen goed was voor 11 % van alle tegengehouden artikelen. Hierbij ging het voornamelijk om consumentenproducten die online waren besteld, zoals schoenen, kleding, tassen en horloges.

China is nog altijd het belangrijkste land van oorsprong als het gaat om namaakgoederen die de EU binnenkomen. De meeste namaakkleding kwam uit Turkije, terwijl de meeste nagemaakte mobieltjes en accessoires, inktpatronen en toners, cd´s/dvd´s en labels, etiketten en stickers vanuit Hong Kong en China de EU binnenkwamen. India was het belangrijkste land van oorsprong voor nagemaakte en potentieel gevaarlijke medicijnen. In 90 % van de inbeslagnames werden de goederen vernietigd of werd er een rechtszaak aangespannen om een inbreuk vast te stellen of strafrechtelijke sancties op te leggen.

Achtergrond

In de afgelopen vijftig jaar is de douane-unie de hoeksteen van onze eengemaakte markt geworden. De douane-unie zorgt ervoor dat de EU-grenzen veilig blijven en dat onze burgers worden beschermd tegen verboden en gevaarlijke goederen, zoals wapens, drugs en namaakgoederen.

Het verslag van de Commissie over douanemaatregelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, verschijnt sinds 2000 ieder jaar en is gebaseerd op de gegevens die de douanediensten van de EU-landen aan de Commissie doorgeven.

De dit jaar gepresenteerde cijfers tonen het belang aan van de maatregelen die de Commissie vorig jaar heeft genomen om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren. Doel van dat initiatief was om het gemakkelijker te maken efficiënt tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op te treden, de grensoverschrijdende procesvoering te vereenvoudigen en een eind te maken aan de invoer in de EU van nagemaakte of vervalste goederen.

De gegevens bevatten waardevolle informatie op basis waarvan een analyse van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten kan worden gemaakt en waarmee andere instellingen (zoals het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en de OESO) economische gegevens en de meest gebruikelijke routes voor vervalsers in kaart kunnen brengen.

Nuttige links

Het volledige rapport vindt u hier.

Factsheet over in beslag genomen namaakgoederen aan de EU-grens

Persbericht: Douane-unie: 's werelds grootste handelsblok viert zijn vijftigjarige bestaan

IP/18/5912

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail