EU keurt uitbetaling van 500 miljoen EUR aan macrofinanciële bijstand aan Oekraïne goed - EU monitor

EU monitor
Donderdag 3 december 2020
kalender

EU keurt uitbetaling van 500 miljoen EUR aan macrofinanciële bijstand aan Oekraïne goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag, namens de EU, de uitbetaling goedgekeurd van de eerste 500 miljoen EUR van het nieuwe programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) aan Oekraïne.

Met deze uitbetaling zal de totale macrofinanciële bijstand die de EU sinds 2014 aan Oekraïne heeft toegekend, oplopen tot 3,3 miljard EUR, het grootste bedrag van dit soort bijstand voor een niet-EU-land.

Valdis Dombrovskis i, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie: "De Europese Unie heeft blijk gegeven van voortdurende politieke en financiële steun aan Oekraïne. Het besluit tot uitbetaling van de Europese Commissie van vandaag komt op een cruciaal moment, nu Oekraïne en zijn bevolking worden geconfronteerd met een nieuwe agressie van Rusland en behoefte hebben aan solidariteit van internationale partners. Dergelijk agressief gedrag is niet aanvaardbaar in het Europa van vandaag."

Pierre Moscovici i, commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane: "Oekraïne heeft voldaan aan de beleidstoezeggingen die met de EU zijn overeengekomen voor de vrijgave van de eerste betaling in het kader van het programma voor macrofinanciële bijstand. Dit is een belangrijk en bemoedigend signaal dat Oekraïne doorgaat met hervormingen ondanks het huidige veiligheidsklimaat en de komende verkiezingscyclus."

In het kader van het nieuwe MFB-programma dat in juli 2018 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd, is maximaal 1 miljard EUR beschikbaar voor Oekraïne. Het programma helpt Oekraïne om zijn financieringsbehoeften te dekken en ondersteunt de uitvoering van een brede agenda voor structurele hervormingen. De MFB-middelen zijn beschikbaar in de vorm van laagrentende leningen op lange termijn, die afhangen van de uitvoering van specifieke beleidsmaatregelen die in het memorandum van overeenstemming zijn overeengekomen.

Oekraïne heeft voldaan aan de beleidstoezeggingen die met de EU zijn overeengekomen voor de vrijgave van de eerste betaling in het kader van het programma. Deze omvatten belangrijke maatregelen om de strijd tegen corruptie te intensiveren, de vennootschapsregisters transparanter te maken, het fiscale klimaat voorspelbaarder te maken en de governance van staatsbedrijven te verbeteren. Oekraïne heeft ook overeenstemming bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een nieuwe stand-by-overeenkomst, die in de plaats zal komen van zijn vorige programma uit hoofde van de uitgebreide financieringsfaciliteit van het IMF, waardoor het land zijn samenwerking met het IMF voortzet. De parlementaire goedkeuring op 23 november van een begroting voor 2019, die het IMF bevredigend acht, is een belangrijke stap in de richting van de bekrachtiging van het nieuwe programma door de raad van bestuur van het IMF, die in december wordt verwacht.

De EU zal blijven samenwerken met de Oekraïense autoriteiten in verband met zijn hervormingsagenda, onder meer op die gebieden die van belang zijn voor de volgende uitbetaling in het kader van het MFB-programma. Het gaat onder meer om verdere maatregelen in de strijd tegen corruptie, bijvoorbeeld om de corruptiebestrijdingsrechtbank van Oekraïne operationeel te maken, financieel beheer in de publieke sector, de voortzetting van de hervormingen van de energie- en de banksector en hervormingen op het gebied van het sociaal beleid. De Commissie zal de ontwikkelingen van nabij blijven volgen en de uitvoering controleren.

Achtergrond

Macrofinanciële bijstand maakt deel uit van de bredere betrekkingen van de EU met haar buurlanden en is bedoeld als een uitzonderlijk EU-instrument voor crisisrespons. MFB is beschikbaar voor de buurlanden van de EU die kampen met betalingsbalansproblemen en is complementair aan de bijstand die door het IMF wordt verleend. MFB-leningen worden gefinancierd aan de hand van leningen die de EU op de kapitaalmarkten opneemt. De opgenomen middelen worden vervolgens tegen soortgelijke financiële voorwaarden aan de begunstigde landen doorgeleend. MFB-subsidies komen uit de EU-begroting.

In maart 2018 diende de Commissie, in antwoord op het verzoek van Oekraïne, een voorstel in voor een nieuw MFB-programma van maximaal 1 miljard EUR. Dit voorstel werd aangenomen door het Europees Parlement en de Raad in juli 2018. Het memorandum van overeenstemming werd in september 2018 ondertekend door Oekraïne en de Europese Commissie, namens de EU, en vervolgens door het Oekraïense parlement geratificeerd.

Tot dusver heeft Oekraïne in totaal 2,8 miljard EUR aan Europese MFB-leningen ontvangen sinds 2014: 1,61 miljard EUR die in 2014-2015 is uitbetaald in het kader van twee vorige MFB-operaties, en 1,2 miljard EUR in 2015-2017 in het kader van een derde operatie. Naast macrofinanciële bijstand biedt de EU Oekraïne ondersteuning via tal van andere instrumenten, zoals humanitaire hulp, begrotingssteun, technische bijstand en blendingfaciliteiten ter ondersteuning van investeringen. In totaal hebben de EU en de Europese financiële instellingen sinds 2014 meer dan 12 miljard EUR in leningen en 1 miljard EUR in subsidies gemobiliseerd om Oekraïne te helpen bij het stabiliseren van zijn economie, het uitvoeren van uitgebreide hervormingen en het verbeteren van de levensstandaard van zijn burgers.

Meer informatie

Macrofinanciële-bijstandsoperaties van de EU aan Oekraïne

Macrofinanciële bijstand van de EU en economische analyse van de buurlanden van de EU

Betrekkingen tussen de EU en Oekraïne

Website van de EU-delegatie in Oekraïne

IP/18/6600

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail