Europese Raad, Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender
Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 december 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa i Toon locatie
organisatie Europese Raad i

Voornaamste agendapunten

De EU-leiders zullen verscheidene kwesties bespreken, waaronder klimaatverandering en de langetermijnbegroting van de EU. Dit is de eerste EU-top die zal worden voorgezeten door Charles Michel sinds hij op 2 juli 2019 door de EU-leiders werd verkozen tot voorzitter van de Europese Raad.

Klimaatverandering

De Europese Raad zal de laatste hand leggen aan zijn leidraad over de EU-langetermijnstrategie inzake klimaatverandering die begin 2020 zal worden ingediend bij het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). De EU-leiders zullen vooral bekijken hoe de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, kan worden bereikt.

Langetermijnbegroting van de EU

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen het meerjarig financieel kader (MFK) bespreken, de langetermijnbegroting van de EU. De besprekingen zullen gebaseerd zijn op een onderhandelingskader met cijfermateriaal dat is opgesteld door het Finse voorzitterschap, zoals gevraagd door de leiders in oktober.

Externe Betrekkingen

De Europese Raad kan ook specifieke vraagstukken op het gebied van buitenlandse betrekkingen bespreken in het licht van de internationale ontwikkelingen.


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...