Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.
logo Fins voorzitterschap 2019

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervult Finland het voorzitterschap†i van de Raad van de Europese Unie†i. Finland volgt hiermee RoemeniŽ†i op. Finland is voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sluiten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka†i, die Finland samen met RoemeniŽ en KroatiŽ†i vormt. Die doelen zijn onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder krijgt Finland tijdens het voorzitterschap op Europees niveau naar verwachting te maken met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit†i).

1.

Prioriteiten Fins voorzitterschap

De prioriteiten van het Finse voorzitterschap zijn:

 • 1. 
  het versterken van gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat
 • 2. 
  het ontwikkelen van een Europese economie die concurrerender en inclusiever is
 • 3. 
  het versterken van de EU's positie als een internationale leider in het klimaatbeleid
 • 4. 
  het beschermen van de veiligheid van burgers

Het Finse voorzitterschap zal de prioriteiten van de Europese Strategische Agenda 2019-2024†i in de werkzaamheden van de Raad integreren.

2.

Meer informatie