Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
logo Fins voorzitterschap 2019

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Finland volgde hiermee Roemenië i op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland was onderdeel van het zogenoemde trojka i met Roemenië en Kroatië i. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka i. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder kreeg Finland te maken met de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit i).

1.

Prioriteiten Fins voorzitterschap

De prioriteiten van het Finse voorzitterschap waren:

 • 1. 
  het versterken van gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat
 • 2. 
  het ontwikkelen van een Europese economie die concurrerender en inclusiever is
 • 3. 
  het versterken van de EU's positie als een internationale leider in het klimaatbeleid
 • 4. 
  het beschermen van de veiligheid van burgers

Het Finse voorzitterschap integreerde de prioriteiten van de Europese Strategische Agenda 2019-2024 i in de werkzaamheden van de Raad.

2.

Meer informatie