EP elections: EU adopts new rules to prevent misuse of personal data by European political parties

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019.

De Raad heeft vandaag regels aangenomen die misbruik van persoonsgegevens door Europese politieke partijen bij verkiezingen voor het Europees Parlement i moeten voorkomen.

De nieuwe regels wijzigen de verordening van 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen. Dankzij de nieuwe regels zullen Europese politieke partijen en stichtingen die het resultaat van de Europese verkiezingen opzettelijk beïnvloeden of trachten te beïnvloeden via inbreuken op de gegevens­beschermingsregels, financiële sancties kunnen oplopen.

Er wordt een verificatieprocedure ingevoerd om te bepalen of door een nationale toezichthoudende autoriteit vastgestelde inbreuken op de algemene verordening gegevensbescherming van de EU verband houden met de politieke activiteiten van een Europese politieke partij of stichting in het kader van de Europese verkiezingen. De procedure houdt in dat de zaak wordt doorverwezen naar het bij de verordening van 2014 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen.

De sancties worden opgelegd door de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, na advies van dat comité. Deze zouden neerkomen op 5% van de jaarlijkse begroting van de betrokken Europese partij of stichting. Daarnaast zou een Europese partij of stichting die een sanctie heeft gekregen, het daaropvolgende jaar niet in aanmerking komen voor financiering uit de EU-begroting.

De nieuwe regels treden in werking op de dag van de bekendmaking ervan.

Achtergrond

Europese politieke partijen zijn politieke allianties die worden geregistreerd volgens het EU-recht. Ze kunnen bestaan uit zowel nationale als regionale partijen en ook uit individuen, en moeten voldoen aan een aantal voorschriften en voorwaarden, waaronder vertegenwoordiging in ten minste een kwart van de lidstaten. De EU-financiering is bedoeld als financiële hulp bij hun activiteiten op Europees niveau en hun campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

In 2018 werden 10 Europese politieke partijen en 10 Europese politieke stichtingen uit de EU-begroting gefinancierd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"