Eerste Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Senaat. Bij de verkiezing van 2019 behaalde de partij 12 zetels. Hiermee werd FVD de grootste partij in de Eerste Kamer naar stemmen. Ook de VVD kwam echter uit op 12 zetels.

Na het royement van Henk Otten i, het vertrek van Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries i, het vertrek van Paul Cliteur i en het vertrek van vijf leden die de Fractie-Van Pareren hebben gevormd i, bestond de fractie nog uit twee leden. Op 13 april 2021 nam Theo Hiddema i de plaats in van Nicki Pouw-Verweij i, die sinds 31 maart 2021 lid is van de Tweede Kamerfractie van JA21 i. Hiermee bestaat de Eerste Kamerfractie van FVD uit drie leden.

Fractievoorzitter is Johan Dessing i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Johan Dessing
2019-06-11
 

Meer over