Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid 19 aan

woensdag 27 januari 2021, 10:58

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft de Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid 19 aangenomen. Nagenoeg de hele Kamer stemde voor. Alleen de PvdD i-fractie was tegen en FVD i was niet aanwezig bij de stemming.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden drie moties ingediend waar op dinsdag 2 februari over gestemd zal worden. Hieronder een motie van Nicolaï i (PvdD) die de regering verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken om briefstemmen voor iedere kiezer mogelijk te maken indien de verkiezingen worden uitgesteld. De senator is zich er van bewust dat dit niet meer te realiseren zou zijn voor verkiezingen op 17 maart.

De Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid 19 is een aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid 19. Hoofddoel van het wetsvoorstel is het mogelijk maken van briefstemmen voor ouderen en het verspreiden van de verkiezingen over meerdere dagen.

Bron: Eerste Kamer