Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Maandag 10 augustus 2020
kalender

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 december 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal i Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) i

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging Europees Parlement, namens Parliament of Croatia, voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 19-20 januari 2020

 • Verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Te behandelen:

  21501-02 i-2092 i Brief regering d.d. 25 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Besluit: Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 op 2 december.

  21501-02 i-2092 i Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie op verzoeken commissie over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

  Te behandelen:

  21501-20 i-1492 i Brief regering d.d. 29 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoeken commissie over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

  Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 op 2 december.

  21501-20 i-1492 i Reactie op verzoeken commissie over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

 • Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019

  Te behandelen:

  21501-20 i-1493 i Brief regering d.d. 6 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019

  Besluit: Reeds behandeld bij het plenaire debat Europese Top d.d. 10 december 2019.

  21501-20 i-1493 i Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Ontwikkelingen Rechtsstaat Malta

  Te behandelen:

  35300-V i-48 i Brief regering d.d. 2 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOntwikkelingen Rechtsstaat Malta

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020.

  35300-V i-48 i Ontwikkelingen Rechtsstaat Malta

 • Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987 i-376 i Brief regering d.d. 3 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020.

  23987 i-376 i Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  23987 i-377 i Brief regering d.d. 6 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer, waar nodig vertrouwelijk, te informeren over de Nederlandse inzet, de planning van de onderhandelingen over de toekomstige relatie EU-VK en de verwachte geschilpunten in de onderhandelingen.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2019 en dit overleg verlengen tot drie uur.

  2019D53113 Verzoek kabinetsbrief inzake de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie

  23987 i-377 i Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 (Kamerstuk 21501-02 i-2091 i)

  Te behandelen:

  21501-02 i-2096 i Brief regering d.d. 6 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020.

  21501-02 i-2096 i Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsappreciatie aangepast terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  23987 i-369 i Brief regering d.d. 19 oktober 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie aangepast terugtrekkingsakkoord

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020.

  In de procedurevergadering van 7 november jl. is besloten om deze brief aan te houden in afwachting van de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

  23987 i-369 i Kabinetsappreciatie aangepast terugtrekkingsakkoord

 • Notitie kennisagenda 2020

 • Notitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie

 • Notitie voorbereiding algemeen overleg EU-informatievoorziening

 • Notitie bilaterale dialoog met Poolse parlementariërs

 • Overzicht van interparlementaire activiteiten in de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Brief met overzicht doorgeleiden aan de andere Kamercommissies.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Nieuwe EU-voorstellen

 • Bijeenkomsten van de (Europese) Raad onder Kroatisch EU-voorzitterschap

  Details

  Naast de maandelijkse Raad Algemene Zaken worden er onder het Kroatisch EU-voorzitterschap twee extra (Europese) Raadsbijeenkomsten georganiseerd die op het terrein van de commissie Europese Zaken liggen:

  • 1. 
   Formele Cohesieraad d.d. 26 mei 2020

  Besluit (1): Algemeen overleg Cohesieraad met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat plannen in de week van 19-20 mei 2020.

  • 2. 
   Informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6-7 mei 2020 (meireces)

  Besluit (2): De voorzitter machtigen om namens de commissie bij de Regeling van Werkzaamheden een plenair debat aan te vragen, te plannen in de week voor het meireces (21-23 april 2020).

  Noot: Alleen debatten voorafgaand aan formele Europese Toppen worden standaard ingepland in de plenaire agenda; voor informele Toppen dient separaat een debat bij de Regeling van Werkzaamheden te worden aangevraagd.

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Naar aanleiding van procedurevergadering

  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.

  Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019

  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

  Besluit: Ter informatie.

 • Verzoek van ministerie inzake planning AO Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020

  Details

  Wegens een aangepaste planning van een buitenlands werkbezoek verzoekt het ministerie van Buitenlandse Zaken om het AO Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020, thans gepland op dinsdag 21 januari, te verplaatsen naar woensdag 15 of donderdag 16 januari 2020.

  Besluit (1): Verwachte deelname op beide data schriftelijk inventariseren.

  Noot: Na inventarisatie is gebleken dat de meeste leden op donderdag 16 januari 2020 beschikbaar zijn; het algemeen overleg wordt daarmee op die datum gepland.

  Besluit (2): De commissie houdt de mogelijkheid open om, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, een nader schriftelijk overleg te plannen (met als inbrengtermijn dinsdag 21 januari 2020 om 16.30 uur).

 • Commissie-agenda

  Details

  08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs

  15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening

  16-01-2020 16:30 - 19:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit (nieuwe datum)

  19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb

  23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  30-01-2020 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie (nieuw)

  09/11-02-2020 werkbezoek aan Skopje, Noord-Macedonië (nieuw)

  13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, Bosnië-Herzegovina (nieuw)

  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  23-03-2020 werkbezoek aan Brussel (nieuw)

  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020

  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief)

  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020

  13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan (gewijzigde datum)

  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid (nieuw)

  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb

  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie (onder voorbehoud)

  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn

  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)

  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Besluit (1): De commissie besluit de planning voor de werkbezoeken naar Brussel, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië en Hongarije vast te stellen (voor de data zie het overzicht hierboven).

  Besluit (2): De commissie besluit Eurocommissaris Hahn (EU-begroting) te ontvangen voor een gesprek op donderdag 30 januari 2020 (indien hij beschikbaar is voor de Kamer).

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...