De lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren om fraude bij EU-cohesie-uitgaven aan te pakken, aldus controleurs - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

De lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren om fraude bij EU-cohesie-uitgaven aan te pakken, aldus controleurs

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer†i, gepubliceerd op donderdag 16 mei 2019.

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer†i laten de inspanningen van de EU†i-lidstaten om fraude bij cohesie-uitgaven aan te pakken nog steeds te wensen over, ondanks de verbeteringen van de afgelopen jaren. De lidstaten hebben de doeltreffendheid van hun fraudebestrijdingsmaatregelen te optimistisch ingeschat, aldus de controleurs. De opsporing, reactie en coŲrdinatie moeten nog steeds aanzienlijk worden versterkt om fraudeurs op doeltreffende wijze tegen te houden, op te sporen en te ontmoedigen.

Tussen 2013 en 2017 werden meer dan 4.000 mogelijk frauduleuze onregelmatigheden vastgesteld die de financiŽle belangen van de EU†i schaden. Deze betroffen EU†i-steun ten bedrage van bijna 1,5 miljard EUR, waarvan 72 % betrekking had op het cohesiebeleid, met inbegrip van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds†i en het Europees Sociaal Fonds. De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding op deze terreinen berust in de eerste plaats bij de lidstaten.

De controleurs beoordeelden of de beheersautoriteiten en de coŲrdinatiediensten fraudebestrijding in de lidstaten hun verantwoordelijkheden naar behoren hebben vervuld in elk stadium van het ďfraudebestrijdingsbeheerprocesĒ, van preventie en opsporing tot reactie, waaronder de verslaglegging over ontdekte gevallen en de terugvordering van ten onrechte betaalde middelen. Met het oog hierop bezochten ze zeven lidstaten: Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Letland, RoemeniŽ en Spanje.

ďHet cohesiebeleid maakt een derde van de EU-begroting uit, maar is goed voor bijna 40 % van alle gemelde fraudegevallen en nagenoeg driekwart van de totale bedragen die met fraude zijn gemoeidĒ, aldus Henri Grethen, het lid van de Europese Rekenkamer†i dat verantwoordelijk is voor het verslag. ďDe lidstaten komen in het algemeen echter tot de conclusie dat hun bestaande fraudebestrijdingsmaatregelen volstaan om de frauderisico's te ondervangen. Wij vinden deze conclusie te optimistisch.Ē