Belangrijkste thema's en media-evenementen, 24 juni - 6 juli 2019 - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen, 24 juni - 6 juli 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Algemene Zaken (Cohesie), 25 juni 2019

De Raad zal het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid 2021-2027 bespreken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), 25 juni 2019

De Ministers van Energie wordt verzocht conclusies aan te nemen over de toekomst van energiesystemen in de energie-unie, en van gedachten te wisselen over externe energiebetrekkingen.

Raad Milieu, 26 juni 2019

De Raad wordt verzocht een algemene oriëntatie aan te nemen over de verordening hergebruik van water. De ministers zullen conclusies aannemen over een strategie voor een duurzaam beleid inzake chemische stoffen, en van gedachten wisselen over de evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid. Het voorzitterschap zal de ministers bijpraten over de stand van de besprekingen over de langetermijnklimaatstrategie van de EU.

Buitengewone bijeenkomst Europese Raad, 30 juni 2019

De Europese Raad zal naar verwachting de besluiten over de benoemingen voor de volgende institutionele cyclus nemen.