Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 januari 2020 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal i Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) i

 • Terugkoppeling COSAC-voorzittersconferentie

  Details

  De voorzitter geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn bezoek aan de COSAC-voorzittersconferentie op 19 en 20 januari 2020 in Zagreb, Kroatië. Hij heeft en marge van de conferentie gesproken met de Hongaarse delegatie over het voorgenomen werkbezoek van de commissie Europese Zaken aan Hongarije.

 • Brievenlijst

 • Verslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  Te behandelen:

  21501-02 i-2098 i Brief regering d.d. 16 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020.

  21501-02 i-2098 i Verslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

  Te behandelen:

  21501-02 i-2103 i Brief regering d.d. 11 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020.

  21501-02 i-2103 i Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

 • Nederlandse inzet voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987 i-378 i Brief regering d.d. 14 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenNederlandse inzet voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020.

  23987 i-378 i Nederlandse inzet voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

 • Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019

  Te behandelen:

  21501-20 i-1508 i Brief regering d.d. 16 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het volgende plenaire debat Europese Raad.

  21501-20 i-1508 i Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  Bijlage

  Verslag

 • Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Te behandelen:

  35300-V i-54 i Brief regering d.d. 19 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-V i-54 i Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Bijlage

  Overzicht van de jaarplanning 2020

 • EU-Stafnotitie - Werkzaamheden Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel, augustus - december 2019

 • Stafnotitie werkbezoek Skopje, Noord-Macedonië

 • Nieuwe EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Naar aanleiding van procedurevergadering

  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.

  Toezeggingen AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019

  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020

  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808 i nr.19 i) over lidstaatopties.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa, na ommekomst van de Mededeling
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake een stand van zaken per onderdeel van de voorstellen uit het COSAC-paper “opening up closed doors”.

  Besluit: De commissie besluit om ten aanzien van de toezeggingen uit het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019 een rappelbrief te versturen.

 • Commissie-agenda

  Details

  30-01-2020 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie

  30-01-2020 15:15 - 16:15 gesprek met Eurocommissaris Hahn over MFK (nieuw)

  09/11-02-2020 werkbezoek aan Skopje, Noord-Macedonië

  13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, Bosnië-Herzegovina

  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  22/23-03-2020 werkbezoek aan Brussel

  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020

  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief eerste week)

  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020

  13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan

  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid

  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb

  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie

  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn

  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)

  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Besluit: De commissie besluit om kort na het meireces en in elk geval vóór het zomerreces een algemeen overleg rechtsstatelijkheid (Rule of Law) te plannen met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid.

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...