Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Zondag 19 januari 2020
kalender
De vergadering wordt live uitgezonden vanaf 23†januari†2020 11:30
Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 januari 2020 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal†i Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal†i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)†i

 • Brievenlijst

 • Verslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  Te behandelen:

  21501-02†i-2098†i Brief regering d.d. 16 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

  21501-02†i-2098†i Verslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

  Te behandelen:

  21501-02†i-2103†i Brief regering d.d. 11 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

  21501-02†i-2103†i Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020

 • Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019

  Te behandelen:

  21501-20†i-1508†i Brief regering d.d. 16 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  21501-20†i-1508†i Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  Bijlage

  Verslag

 • Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Te behandelen:

  35300-V†i-54†i Brief regering d.d. 19 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  35300-V†i-54†i Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Bijlage

  Overzicht van de jaarplanning 2020

 • EU-Stafnotitie - Werkzaamheden Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel, augustus - december 2019

 • Stafnotitie werkbezoek Skopje, Noord-MacedoniŽ

  Details

  Voorstel: Ter bespreking.

  Noot: Notitie wordt nagezonden.

 • Nieuwe EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Naar aanleiding van procedurevergadering

  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.

  Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019

  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een Ďeigení ontmoetingspunt in Brussel.

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020

  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808†i nr.19†i) over lidstaatopties.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa, na ommekomst van de Mededeling
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniŽren in deze nieuwe zaak.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake een stand van zaken per onderdeel van de voorstellen uit het COSAC-paper ďopening up closed doorsĒ.

  Voorstel: Ter informatie.

 • Commissie-agenda

  Details

  19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb

  23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  30-01-2020 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie

  30-01-2020 15:15 - 16:15 gesprek met Eurocommissaris Hahn over MFK (nieuw)

  09/11-02-2020 werkbezoek aan Skopje, Noord-MacedoniŽ

  13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, BosniŽ-Herzegovina

  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  23-03-2020 werkbezoek aan Brussel

  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020

  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief)

  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020

  13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan

  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid

  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb

  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie (onder voorbehoud)

  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn

  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)

  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Voorstel: Ter informatie.

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie†i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken†i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...