COM(2019)448 - Sluiting overeenkomst over verlenging van protocol bij visserijovereenkomst met MauritaniŽ tot vaststelling vangstmogelijkheden en tegenprestatie, dat op 15 nov 2019 afloopt - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

COM(2019)448 EUe
Sluiting overeenkomst over verlenging van protocol bij visserijovereenkomst met MauritaniŽ tot vaststelling vangstmogelijkheden en tegenprestatie, dat op 15 nov 2019 afloopt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek MauritaniŽ over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiŽle tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek MauritaniŽ, dat op 15 november 2019 afloopt

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European†Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15†November 2019
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer†i COM(2019)448 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)448
Procedurenummer†i 2019/0210(NLE)
Celex-nummer†i 52019PC0448

2.

Key dates

Document 01-10-2019
Online publicatie 01-10-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.