Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 januari 2020 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA) i

15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

15.00 - 17.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25 november 2019 PV - PE644.781v01-00

 2-3 december 2019 PV - PE644.872v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Gedachtewisseling met Karen Curtis, hoofd van de afdeling Internationale Arbeidsnormen (NORMES, IAO)
 • 6. 
  Presentatie van het verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen
 • 7. 
  Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

 Verslaggeving aan de commissie

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie