COM(2019)483 - Vaststelling 2020 vangstmogelijkheden voor sommige (groepen) visbestanden welke in wateren van Unie en voor vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren daarbuiten gelden - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

COM(2019)483 EUe - Verordening
Vaststelling 2020 vangstmogelijkheden voor sommige (groepen) visbestanden welke in wateren van Unie en voor vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren daarbuiten gelden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 2020, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2019)483 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)483
Procedurenummer i 2019/0235(NLE)
Celex-nummer i 52019PC0483

2.

Key dates

Document 24-10-2019
Online publicatie 24-10-2019
Besluit 27-01-2020; Verordening 2020/123
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-01-2020; PB L 25 p. 1-156

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.