Read-out of the College meeting by Vice-President Valdis DOMBROVSKIS and Commissioner Pierre MOSCOVICI on the Autumn Fiscal Package, Brussel - EU monitor

EU monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Read-out of the College meeting by Vice-President Valdis DOMBROVSKIS and Commissioner Pierre MOSCOVICI on the Autumn Fiscal Package, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 12:06
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis i, P. (Pierre) Moscovici i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Program:

12:06:08 Read-out of the College meeting by Valdis DOMBROVSKIS, Vice-President of the EC in charge of the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

12:13:47 Read-out of the College meeting by Pierre MOSCOVICI, Member of the EC in charge of Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

12:23:01 Q&A

12:55:35 Recorded cutaways

12:56:24 Exterior views of the European Commission:


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...