Commissie en OESO presenteren aanbevelingen om de landen en regio's van de EU te helpen bij de industriŽle transitie - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op donderdag 14 november 2019.

Vandaag presenteren de Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een verslag over een initiatief dat in 2017 is opgestart om 12 EU-regio's en lidstaten te helpen bij de industriŽle transitie en de aanpassing aan een geglobaliseerde economie.

Deskundigen van de OESO en van de Commissie hebben met de regio's en de twee lidstaten samengewerkt om in kaart te brengen wat de werkgelegenheid en de groei in deze gebieden belemmerde. Doel was hun ontwikkelingsstrategieŽn op lange termijn te versterken op basis van hun "troeven op het gebied van slimme specialisatie". Die strategieŽn beogen sociale rechtvaardigheid, modernisering van de economie en maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering.

Op basis van die ervaring presenteert het verslag een toolkit voor nationale en regionale overheden met concrete oplossingen voor belemmeringen van de industriŽle transitie op vijf prioritaire gebieden.

Johannes Hahn, commissaris voor Nabuurschapsbeleid, Uitbreidingsonderhandelingen en Regionaal Beleid, zei hierover: ďWelvaart en welzijn in de EU beginnen in onze regio's. Deskundigen van de Commissie en de OESO hebben twee jaar lang samengewerkt met nationale en lokale actoren om hen te helpen op het gebied van innovatie, decarbonisatie en digitalisering en bij de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor de banen van morgen. Dat zijn de vier centrale punten van een transitie die iedereen een eerlijke kans biedt.Ē

Het verslag bevat de vijf door de Commissie vastgestelde hoofdprioriteiten en voorbeelden van beleidsuitdagingen en -maatregelen:

 • 1) 
  Voorbereiden op de banen van morgen

Uitdaging: Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten voor opkomende economische sectoren.

Beleidsaanpak: anticiperen op de behoeften aan vaardigheden voor de industriŽle transitie; de capaciteit van bedrijven versterken om aan hun behoeften op het gebied van menselijk kapitaal te voldoen; lokale belanghebbenden bij de planning en het ontwerp van regionale vaardigheidsinitiatieven betrekken.

 • 2) 
  Innovatie verbreden en verspreiden

Uitdaging: Gebrek aan innovatiecapaciteit bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Beleidsaanpak: de digitale transformatie versnellen; innovatienetwerken van bedrijven uitbreiden en clusters ondersteunen; de banden tussen de academische wereld en het lokale bedrijfsleven aanhalen.

 • 3) 
  Ondernemerschap en betrokkenheid van de privťsector bevorderen

Uitdaging: Beperkte toegang tot ondernemersvaardigheden en netwerken voor starters en doorgroeiende ondernemingen.

Beleidsaanpak: ondernemers ondersteunen met informatie, opleiding, coaching en mentoring, ondernemersnetwerken versterken, de deelname van starters en kmo's aan collaboratief onderzoek vergroten.

 • 4) 
  De transitie naar een klimaatneutrale economie maken

Uitdaging: De langetermijndimensie van een klimaatneutrale overgang verzoenen met kortetermijnacties op economisch vlak.

Beleidsaanpak: lokale energietransitie bevorderen door middel van financiŽle steunregelingen; de transitie naar een klimaatneutrale economie in grotere regionale ontwikkelingsstrategieŽn integreren.

 • 5) 
  Inclusieve groei bevorderen

Uitdaging: Ruimtelijke ongelijkheden en territoriale verbindingen.

Beleidsaanpak: territoriale samenwerking aanmoedigen via partnerschappen tussen stedelijke en landelijke gebieden; zorgen voor digitale connectiviteit en digitale diensten in afgelegen gebieden.

Dit verslag en de aanbevelingen zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de toekomstige cohesiebeleidsprogramma's 2021-2027, in het kader waarvan meer dan 90 miljard euro financiering beschikbaar is voor onderzoek, innovatie, digitalisering en steun voor kmo's.

Achtergrond

De globalisering heeft enorme voordelen opgeleverd voor de minder ontwikkelde economieŽn in de wereld en veel kansen voor de Europeanen. De baten van de globalisering zijn wel wijdverspreid, maar de kosten zijn vaak ongelijk verdeeld. Vele Europese regio's hebben te kampen met banenverlies als gevolg van de achteruitgang van traditionele industrieŽn. Om de uitdaging van de economische modernisering aan te gaan, moet Europa de positie van zijn regio's versterken en hen helpen waarde te creŽren. Dat betekent innovatie, digitalisering en decarbonisatie omarmen en de vaardigheden van mensen ontwikkelen.

In juli 2017 heeft de Commissie een mededeling over ďVersterking van innovatie in de regio's van EuropaĒ gepresenteerd en de aanzet tot twee initiatieven gegeven: ťťn met betrekking tot de industriŽle transitie (waarvan de eindresultaten vandaag worden gepresenteerd) en ťťn over het opzetten van interregionale partnerschappen voor innovatie. De deelnemende regio's en lidstaten werden geselecteerd om samen te werken met teams van deskundigen van de Commissie en de OESO om hun innovatiecapaciteit te vergroten, belemmeringen voor investeringen weg te nemen, werknemers uit te rusten met de juiste vaardigheden en zich voor te bereiden op industriŽle en maatschappelijke veranderingen.

Meer informatie

Brochure - Industrial transition: no regions left behind

Persbericht - Regio's kunnen profiteren van nieuwe EU-steun voor opbouw veerkrachtige economieŽn (september 2017)

Persbericht - Commission gives new support to help industrial transition regions build resilient and low-carbon economies (december 2017)

Persbericht - More Commission support for industrial regions to build resilient and competitive economies (maart 2018)

Persbericht - Commissie presenteert resultaten van initiatief ter ondersteuning van regio's in industriŽle transitie (mei 2019)

Webpagina van de OESO over de kernpunten van het beleid