Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG) i

9.00 - 9.45 uur (coördinatorenvergadering) en 9.45 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 9.45 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

9.45 - 12.30 uur

 • 13. 
  Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - Afdeling I - Europees Parlement

BUDG/9/02151

2019/2214(BUD)

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Gedachtewisseling met DG FINS, DG INLO, DG SAFE, DG TRAD, DG LINC, DG COMM, DG ITEC

 • 14. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

BUDG/9/02131

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

AFET -

Nikos Androulakis (S&D)

PA - PE646.992v01-00

 

DEVE -

(Renew)

 
 

INTA -

Besluit: geen advies

 
 

CONT

   
 

ECON -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI -

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.875v01-00

 

ITRE -

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA - PE646.810v02-00

 

IMCO -

(S&D)

 
 

TRAN -

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA - PE646.962v01-00

 

REGI

   
 

AGRI

   
 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 

CULT -

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA - PE646.979v01-00

 

JURI

   
 

LIBE -

Karlo Ressler (PPE)

 
 

AFCO -

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE646.930v01-00

 

FEMM -

Robert Biedroń (S&D)

PA - PE646.946v01-00

 

PETI

   

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

EMPL -

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 4 maart 2020, 12.00 uur

------

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie i en wat daarmee te maken heeft.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie