EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De commissie komt regelmatig bijeen om te debatteren over de jaarlijkse begroting en de financiële meerjarenplanning van de EU.

De commissie telt 41 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het onderhandelen over en de vaststelling van de jaarlijkse EU-begroting, uit deze begroting worden alle belangrijke beleidsmaatregelen en programma's gefinancierd.

1.

Werkzaamheden

De begrotingscommissie is onder meer bevoegd voor het meerjarig financieel kader van de Europese Unie en de begrotingen van de gedecentraliseerde organen. Ook houdt de commissie zich bezig met de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing. Het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de begrotingscommissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

EU-Switzerland : signature of a Joint statement on Company Tax Issues Johan Van Overtveldt iECR

Ondervoorzitter(s)

Lewandowski, Dr. J. Janusz Lewandowski iEVP
ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
Niclas Herbst iEVP
ECOFIN Council (Budget) Margarida Marques iS&D

Lid/leden

Plenary session week 22 in Brussels. Zbigniew Kuźmiuk iECR
Jan Olbrycht iEVP
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - General budget of the European Union for 2018 Rainer Wieland iEVP
Paolo De Castro iS&D
3424th ECOFIN Council (Budget) José Manuel Fernandes iEVP
3424th ECOFIN Council (Budget) Eider Gardiazabal Rubial iS&D
3424th ECOFIN Council (Budget) Monika Hohlmeier iEVP
Hit the road - The Minority SafePack Initiative and the European Parliament Nils Torvalds iRENEW
Lefteris CHRISTOFOROU in the European Parliament in Brussels Lefteris Christoforou iEVP
Siegfried MURESAN in plenary session Week 43 2017 in Strasbourg Siegfried Mureşan iEVP
ECOFIN Council (Budget) Rasmus Andresen iGroenen/EVA
Robert Biedroń iS&D
Anna Bonfrisco iID
ECOFIN Council (Budget) David Cormand iGroenen/EVA
Alexandra Geese iGroenen/EVA
Valentino Grant iID
Elisabetta Gualmini iS&D
Francisco Guerreiro iGroenen/EVA
ECOFIN Council (Budget) Valérie Hayer iRENEW
Mislav Kolakušić iNI
ECOFIN Council (Budget) Moritz Körner iRENEW
Joachim Kuhs iID
Hélène Laporte iID
Pierre Larrouturou iS&D
Karlo Ressler, on the right, and Dubravka Šuica Karlo Ressler iEVP
ECOFIN Council (Budget) Bogdan Rzońca iECR
Nicolae Ştefănuță iRENEW
ECOFIN Council (Budget) Nils Ušakovs iS&D
Angelika Winzig iEVP
Press conference on ' The Missing Scenario: there are alternatives for Europeans ' Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
Silvia Modig iGUE/NGL
Visit to the EC by Victor Negrescu, Member of the EP, accompanied by several Romanian Mayors Victor Negrescu iS&D
Eero Heinäluoma iS&D
Vlad Gheorghe iRENEW
Meeting of the Minority Intergroup Andor Deli iEVP

Plaatsvervanger(s)

Plenary session week 27 2017 in Strasbourg - Sustainable development: Peter Liese iEVP
Logo Nationale Alliantie (Letland) Roberts Zīle iECR
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
3424th ECOFIN Council (Budget) Jens Geier iS&D
Fabienne Keller iRENEW
Plenary session week 22 in Brussels. Tiziana Beghin iNI
Participation of Kristalina Georgieva, Vice-President of the EC, and Corina Creţu, Member of the EC, in the 'EU Budget Focused on Results' conference Martina Dlabajová iRENEW
Jonás Fernández iS&D
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Eva Kaili iS&D
Georgios Kyrtsos iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Stanislav Polčák iEVP
Alfred SANT in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Alfred Sant iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
BUDG Committee meeting ' Guarantee Fund for external actions ' Marco Zanni iID
Matteo Adinolfi iID
ECOFIN Council (Budget) Erik Bergkvist iS&D
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
Mario Furore iNI
Luis Garicano iRENEW
Henrike Hahn iGroenen/EVA
Mircea-Gheorghe Hava iEVP
Martin Hojsík iRENEW
ECOFIN Council (Budget) Adam Jarubas iEVP
Aušra Maldeikienė iEVP
Claudiu Manda iS&D
Mauri Pekkarinen iRENEW
Annalisa Tardino iID
Grzegorz Tobiszowski iECR
Jörgen Warborn iEVP
Udo Bullmann Udo Bullmann iS&D
Participation of Corina Creţu, Member of the EC, at a meeting of the Committee on Regional Development of the EP Younous Omarjee iGUE/NGL
Jörg Meuthen iID
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Petros Kokkalis iGUE/NGL
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
3424th ECOFIN Council (Budget) Petri Sarvamaa iEVP

3.

Meer informatie